Sjolte Forskole 1912-1975


Sjolte Forskole

Intro

Skolen blev oprettet i 1912 og nedlagt igen i 1975 i forbindelse med en udvidelse af Korskildeskolen. Bygningen er i dag i privat eje. Adresse: Sjoltevej 3, 4733 Tappernøje

''Publiceret''