Sjørup Skov


Jeppe Aakjær boede i det østvendte loftkammer i lægeboligen. Foto: Jan Jensen


Danmarks mest solgte digtsamling til dato (august 2015) blev til i Sjørup Skov i februar måned 1906.


Jeppe Aakjær.

Intro

Danmarks hidtil mest solgte digtsamling "Rugens Sange" blev skrevet af Jeppe Aakjær i februar 1906. Aakjær boede i et loftsværelse hos dr. Rambush i det hus, som endnu ligger nord for Sjørup Skov på Holstebrovej.

De oprindeligt 19 sange i digtsamlingen skrev Aakjær fra 6. - 19. februar 1906.

Som digteren selv skriver, blev Rugens Sange "stampet op af den frosne grus i Sjørup Plantage."
Sangene beskriver rugen fra den blev sået om foråret til den blev høstet om efteråret.

"Når rugen skal ind" synges endnu ved enhver høstfest på egnen. Den sidste af rugens sange er "Jeg bærer med smil min byrde" eller "Sundt Blod" som Aakjær selv kalder sit digt.

Den sang skrev Aakjær i begejstring over at få tildelt et legat, så han kunnen rejse til Skotland og besøg sit store forbillede Robert Burns fødeegn.


Tilplantningen af Sjørup Plantage begyndte i 1875 på hedearealer, som staten købte op.
Granerne har altså haft en passende størrelse til, at Jeppe Aakjær kunne gå i læ i 1906, mens han "stampede" Rugens Sange op af den frosne jord.

I dag hører skoven under Naturstyrelsen.


Stenalder- og bronzealderfolkene bosatte sig ofte langs de områder, hvor isen havde dannet overgangen mellem morænebakker og hedeslette. I skoven finder man sporene efter disse tidlige beboere i form af bl.a to langdysser og en enkeltmandsgrav.

I den sydlige del af skoven ligger oldtidsvejen mellem Viborg og Holtebro.


Den nordlige del af skoven ligger på morænebakker, mens den sydlige del ligger på hedesletten.

Det vil sige at gletscherne ved slutningen af sidste istid nåede frem til midten af Sjørup skov.