Sjælsmark Kaserne


Belægningsbygninger.

Intro

Sjælsmark Kaserne ligger lige nord for Sjælsø i det kuperede nordsjællandske terræn. Den er tegnet af arkitekt K. Jensen-Gaard fra Forsvarets Bygningstjeneste og opført fra 1952 til 1954. Kasernen er bygget til 1. Feltartilleriregiment og kunne rumme knap 1000 soldater...

Sjælsmark Kaserne ligger lige nord for Sjælsø i det kuperede nordsjællandske terræn. Den er tegnet af arkitekt K. Jensen-Gaard fra Forsvarets Bygningstjeneste og opført fra 1952 til 1954. Kasernen er bygget til 1. Feltartilleriregiment og kunne rumme knap 1000 soldater. Den er et flot eksempel på et forsvarsbyggeri, der er elegant indpasset i landskabet, hvor arkitekturen tydeliggør og understøtter de miltære funktioner. Det var en af fire hærkaserner, der blev opført som et led i opbygningen af det danske landforsvar i begyndelsen af Den Kolde Krig, hvor værnepligten var på 18 måneder. Omkring 60.000 raske unge mænd har indtil lukningen i 2004 aftjent værnepligt på denne vellykkede ’rekrutfabrik’. ''Det store bueslag'' Sjælsmark Kaserne er særlig karakteristisk ved, at de 18 belægningsbygninger med soldaternes køjerum, bade og pudsestuer danner en lang blød bue, som strukturerer hele området. Bagved ligger en stribe administrationsbygninger og en stor messe, der igen flankeres af værksteder og garager. Alle kasernebygninger har gule murstensfacader og røde gavle. Med grønne plæner og enkeltstående træer inviteres øvelsesterrænet ind i imellem bygningerne på kaserneområdet, så der tilføres en mildhed i det militære miljø. Soverummene blev indrettet som taktiske 10-mandsstuer, så man kom til at dele værelse og blev fortrolig med den samme gruppe som man skulle kæmpe med på slagsmarken. Ulydige soldater kunne se frem til et ophold i fængselskælderen under portvagtbygningen.