Sjællandsgade


Sjællandsgade, Aalborg i 1950. Byggeriet på Sjællandsgade er stadig i gang.


Hjørneejendommen Sjællandsgade 47 og Færøgade 61 - fra facaden.


Ejendomskomplekset "Østerport", Sjællandsgade.

Intro

Gaden gik ved anlæggelsen fra Østerbro til omkring Læsøgade. Den blev navngivet den 11.11.1918 i forbindelse med planlægningen af Øgadekvarteret.

I 1945 blev Sjællandsgade forlænget vestpå og opslugte dermed Fælledvejen, der var blevet navngivet d. 03.03.1913. Sjællandsgade kan betegnes som kvarterets hovedgade og var også en af de først bebyggede. Mange småhandlende havde tidligere til huse i Sjællandsgade og en del butikker ses i 1999 stadig i gadebilledet

Aalborg byrådsforhandlinger 284/1918-19 347/1912-13 Aalborgs historie Bind 6 s. 65