Sjældne huse fra ældre bondestenalder


Intro

Ved en grusgrav ved Laen undersøgte Museum Østjylland resterne af en boplads fra den ældre del af bondestenalderen. Som noget helt særligt blev fundet to hustomter. Der blev også fundet spor efter ofringer i et lille vandhul, der idag er helt forsvundet i overfladen.