Sindinggård


Sindinggårds hovedbygning blev opført i 1730 og ombygget i 1837 af Søren August Fjelstrup. Han havde fået tilnavnet ”hedekongen” og ”den gamle på Sindinggård”, og herregården var under hans ejerskab præget af selskabelighed med bl.a. jagt.

Intro

Sindinggård er en herregård tæt ved Herning, der kendes fra slutningen af 1400-tallet. Hovedbygningen stammer fra 1700-tallet, hvor Frantz Rantzau var ejer. Herregårdens jorder er blevet reduceret gennem gentagne udstykninger, men fungerer endnu i dag som landbrug.

''Historien om Sindinggård'' Sindinggård første kendte ejer var den lavadelige Jens Knudsen Harbou, der var ejer i 1490. Den var længe i denne families besiddelse, indtil i 1640’erne, hvor den blev solgt til Mogens Juel samt brødrene Hans og Iver Dyre. Sidstnævntes søn, Claus Dyre, arvede en del af Sindinggård og gennem opkøb af de øvrige ejere blev han i 1662 eneejer. Margrethe Rodsteen ejede som enke herregården efter hendes mand, Palle Dyre, der døde i 1707. I 1726 giftede hun sig med Frantz Rantzau, men i 1739 blev hun enke for anden gang. Derefter solgte hun Sindinggård til den ikke-adelige Mads Pedersen Lillelund. Da Anders Sepitzer i 1780 blev ejer, solgte han fæstegårdene fra og udstykkede en del af selve hovedgårdens jorder. Hovedparcellen solgte han i 1809 til sin svigersøn Enevold Wagaard, der gik sammen med en kompagnon Søren August Fjelstrup. Sidstnævnte blev i 1815 eneejer. 1830’erne var dårlige tider for landbruget, og i 1836 ødelagde en storm områdets afgrøder. Det så sort ud, men samme år vandt Søren August Fjelstrup en stor gevinst i et lotteri, og kunne betale sin egen gæld af og hjælpe egnens hårdt ramte landmænd med lån. Efter hans død i 1859 havde Sindinggård mange skiftende ejere. I 1894 overtog et konsortium herregården og udstykkede en del af jorderne, hvorefter den tidligere herregård i dag er reduceret i størrelse. ''Markante ejere'' 1480-: Jens Knudsen Harbou 1707-1739: Margrethe Rodsteen, gift 1) Dyre, 2) Rantzau 1815-1859: Søren August Fjelstrup Læs mere om Sindinggård på [http://danskeherregaarde.dk/nutid/sindinggaard danskeherregaarde.dk]

''Hovedbygning'' I 1730 opførte Frantz Rantzau i en trefløjet hovedbygning i bindingsværk, hvorfra den nuværende hovedfløj stammer. Omkring år 1800 blev bygningen omsat i grundmur, og i 1837 blev bygningen ombygget af Søren August Fjelstrup efter han havde vundet den store gevinst i lotteriet. Midterfløjen fik en gennemgående midterrisalit med hjørnepilastre ført op i en lav trekantsfronton. De nuværende sidefløje er yngre. Den østre fløj er den ældste af de to og opført i 1872. ''Omgivelser'' Avlsbygningerne blev opført i 1777, men blev ombygget først under Søren August Fjelstrup midt i 1800-tallet og igen i 1915. Sindinggård ligger lige nord for Sinding kirke, hvor der hænger et epitafium fra 1695 for Claus Dyre og hans hustru Edel Rodsten. Det er en stentavle med våbenskjold i en træramme. ''Bygninger og gods'' 1730: Nuværende hovedbygning opført 1777: Avlsbygninger opført Ca. 1837: Ombygninger på hovedbygning og avlsbygninger

''Fakta'' Adresse: Sindinggårdvej 21, 7400 Herning Kommune: Herning Kommune Tidligere: Ringkøbing amt, Hammerum herred, Sinding sogn Ejer: Jens Pagh Mørup Funktion: Landbrug (2017) Størrelse: Ager 105ha, skov 10ha (2017) Offentlig adgang: Ingen oplysninger Fredning: Hovedbygningen er fredet (2017)

''English'' The first known owners of Sindinggård were from the lower ranked noble family Harbou who owned the manor from 1490 until the 1640’s. The main building was erected in 1730 by Frantz Rantzau who became the owner after marrying the widow Margrethe Rodsteen. In 1837 the main building was rebuilt by Søren August Fjelstrup. The year before he had won a huge price in the lottery and then chose to give the local farmers loans since their crops had been destroyed by a devastating storm.

''Publiceret''