Sindal


kort 1886. Sindal kort efter anlæggelsen, hvor den nye by fortættes omkring station og landvej


Kort 1929. Sindal vokser mod nord. Der er opført teglværk, apotek, hoteller, læge, elværk, vandværk mv.


Kort 1986. Sindal er blevet en lokal oplandsby med mange byfunktioner og parcelhuse


Østergade mod vest. Østergade set mod vest


Østergade mod øst. Østergade set mod øst


Sindal fra øst. Sindal set fra øst, 1910-15


Luftfoto. Luftfoto af Sindal fra sydøst, I forgrunden Sindal teglværk, ca. 1950-60


Sindal Stationsbygning. Stationsbygningen er tegnet af N.P.C. Holsøe

Intro

Sindal ligger i det nordlige Vendsyssel. Byen ligger ved hovedbanen mellem Aalborg og Frederikshavn, som blev åbnet i 1871, og ved hovedvejen mellem Hjørring og Frederikshavn, der blev anlagt 1845-46...

Sindal ligger i det nordlige Vendsyssel. Byen ligger ved hovedbanen mellem Aalborg og Frederikshavn, som blev åbnet i 1871, og ved hovedvejen mellem Hjørring og Frederikshavn, der blev anlagt 1845-46. Stationsbyen Sindal opstod på mere eller mindre bar mark i god afstand fra købstæderne, Hjørring og Frederikshavn. Sindal udviklede sig - i hård konkurrence med de andre nye byer i området - til en handels- og håndværkerby. Sindal kan fortælle historien om fremvæksten af nye byer på landet, som var karakteristisk for perioden fra slutningen af 1800-tallet til midten af 1900-tallet. ''Emma Gad kom forbi'' Engang blev stationsbyerne betragtet med stor skepsis. I 1903 beretter Emma Gad om sin tur til Vendsyssel i tidsskriftet Architekten: ”Det er med Forfærdelse, jeg har betragtet de Smaabyer, som rejser sig omkring Jærnbanestationerne mellem Aalborg og Skagen. Det er umuligt at tænke sig noget saa skønhedsforladt som disse smaa Flækker, hvis smaa, firkantede Huse alle som eet er af grimme, røde Mursten med et Teglstenstag af en anden, aldeles utilsvarende rød Farve. Have foran Huset findes der ikke Spor af, kun lidt nedtrampet Ukrudt, formodentlig for at holde på Landevejsstøvet. Bag Huset er der saa et Jordstykke med Kartofler og ”nichts weiter”. Siden er der kommet fokus på stationsbyernes bevaringsværdier, som stadig kan opleves i Sindal. Eksempelvis det tidligere godsbaneareal.