Siltoft Grænse


Silftoft Grænse i Tøndermarsken. Foto: Henrik J. Møller

Intro

Grænseovergang med et lille hus til toldere og politi. Nu er det nedlagt.

Efter genforeningen i 1920 blev der oprettet anmeldesespost ved Siltoft. Denne grænseovergang ved den dansk-tyske grænse ligger længst mod vest, og danske og tyske borgere inden for en afstand på 5 kilometer kunne på visse betingelser krydse grænsen, hvilket havde betydning for lokale landmænd.

I den første tid stod her blot et telt hvor en grænsegendarm kunne få beskyttelse mod vind og vejr, men allerede i efteråret 1920 byggedes et træskur som afløste det midlertidige telt. Efter anden verdenskrig var overgangen spærret men åbnedes igen 1. september 1953 for trafik. I 1956 blev træhytten udskiftet med den lille bygning i sten som ses på billedet.

Medens det for nogle gendarmer var attraktivt at arbejde langt mod vest i marskens natur var det omvendt for andre. Siltoft grænse blev nemlig også brugt som destination for strafoverflyttelser når gendarmer mod øst gentagne gange begik forseelser.