Sillasens Hus på Varde Torv


Sillasens Hus. Gårdsiden. Foto: Varde Lokalhistoriske Arkiv.


Sillasens Hus i vinterdragt. Foto: Theodor Nielsen.


Sillasens Hus. Foto: Gerda Sick.


Sillasens Hus. Facaden til Torvet. Foto: Varde Lokalhistoriske Arkiv.


Sillasens Hus. Facaden med Torvet. Foto: Karen Riisager.

Intro

Sillasens Hus er et beskedent og meget charmerende hus fra 1797 placeret i et hjørne på Varde Torv

Sillasens Hus, 1797 Bygmester: Mikkel Stobberup (1791-1844) Huset er grundmuret i en etage, opført i røde, håndstrøgne stem som blank mur. Der er syv fag mod Torvet inklusive to hjørnevinduer. Det midterste fag er en smuk, to-fløget fyldingsdør.
Bygningen er et godt eksempel på, hvordan bygmesteren har udført opgaven med det lille hus. Han har skullet brække ét hjørne til en lille sidegade, men han har valgt at brække begge hjørner i facaden, og lade som om de affasede hjørner var siderisalittter. Disse har han udsmykket med hvidtet indfatning af vinduerne og med sålbænkene hvilende på glatte, rektangulære konsoller.
Tagkonstruktionen løste han ved at opdele taget i lige så mange afdelinger, som der var murflader, og så adskilte han disse med grater.
Huset er medtaget på Kulturarvsstyrelsens liste over fredede bygninger.


Kilder: Agerbæk, Kirsten : Klassicisme i Sydvestjylland : bygmestrene Peder Frisvad og Mikkel Stobberup / udgivet af Foreningen til gamle Bygningers Bevaring. - Arkitektens Forlag, 1970. - Ejvind Draiby : Bevaringsplan og registrant : Varde. 1976


Husets historie Huset blev bygget 1797 til præsteenken Anna Christine Agnethe Brorson, der var gift med C. C. Brorsons, præst i Varde, og svigerdatter til H. A. Brorson, salmedigter og præst i Ribe. Hun var flyttet til byen efter sin mands død for at være sammen med sin søster, der var gift med Laurids Fogtman, byfoged i Varde. Det kan antages, at Fogtman har anbefalet bygmesteren til sin svigerinde.
Landmand og gæstgiver Peder Sillasen købte huset ved auktion i 1879 og drev kro. Sønnen Sillas Sillasen overtog huset og fik beværterbevilling i 1918 til husets adresse og han og senere hans efterkommere drev kro og restauration i huset.
Sillasens Hus har været turistkontor i perioden 1970 til 2003 og senest igen spisested med servering på Torvet i sommermånederne.


Mikkel Stobberup (1761-1844) Michal Sørensen Stobberup var født 1761 i Løsning ved Horsens og døde i 1844 i Varde. Han blev udlært som murer, og i 1788 fæstede han Rosengård i Varde Landsogn under godsejeren Andreas Charles Teilmann på Nørholm. Michal Stobberup overtog ikke blot fæstegården fra bygmester Peter Frisvad (1748-1787) og arbejdet som bygmester, han blev også gift med Frisvads enke.
I 1794 løste Mikkel – som han kaldtes – Stobberup borgerskab som bygmester i Varde, hvor han i de følgende årtier udfoldede stor aktivitet. Blandt de bygninger, der tilskrives Stobberup er Den Schultzske Gård og det fine empire-anlæg på gården Gellerupholm. Også sidefløjene på Sct. Jacobi Kirke og en del af de genopbyggede huse efter branden i 1821 tilskrives ham. Bygningerne viser, at Stobberup havde en sikker fornemmelse for sin tids arkitektoniske idealer. Han har været med til at præge byggeskikken i både Varde og oplandet i denne klassiske retning. Kilder: Agerbæk, Kirsten : Klassicisme i Sydvestjylland : bygmestrene Peder Frisvad og Mikkel Stobberup / udgivet af Foreningen til gamle Bygningers Bevaring. - Arkitektens Forlag, 1970. – Gert Bech-Nielsen : Varde kommuneatlas. 1992.