Silkeborg Papirfabrik


Silkeborg papirfabrik. Silkeborg papirfabrik

Intro

Silkeborg Papirfabrik blev anlagt ved Silkeborg i 1844 midt ude i det øde og mørke Jylland. Byen Silkeborg kom først til verden to år senere i 1846...

Silkeborg Papirfabrik blev anlagt ved Silkeborg i 1844 midt ude i det øde og mørke Jylland. Byen Silkeborg kom først til verden to år senere i 1846. Familiedynastiet Drewsen anlagde den nye papirfabrik i det midtjyske på grund af Gudenåen, hvor vandet kunne bruges som energikilde, transportvej og råstof. De forenede Papirfabrikker gjorde Silkeborg Papirfabrik til landets finpapirfabrik fra 1894 og frem til lukningen i 2000. Denne position resulterede i skabelsen af det største papirmagermiljø nogensinde i landet for håndgjort papir med en produktion af papir til de danske pengesedler. ''Håndværket lever stadig'' Gudenåen løber fortsat gennem Silkeborg, men de gamle vandturbiner er fjernet, og landets største faunapassage har overtaget vandmængderne og skaber ny stemning i midtbyen. Silkeborg Papirfabrik er forvandlet til den moderne bydel, Papirfabrikken. De gamle fabriksbygninger indgår fint i den nye helhed. Nutiden kan således følge fornem industriarkitektur gennem godt 100 år med Michael Drewsens gamle hovedbygning midt i fabrikskomplekset. Papirfabrikken fremstiller fortsat papir. I dag laver man det fineste af det fine papir, håndgjort papir. Papirmuseet Bikuben blev oprettet i 2004 i de gamle autentiske produktionslokaler for håndgjort papir, og publikum kan her få et levende indblik i papirhistorien og det gamle håndværk.