Silkeborg Gasværk


Globussen på en postkort.


Gasværkets karakteristiske cylinderbeholder


Silkeborg Gasværk kort efter en gennemgribende ombygning i 1926

Intro

Her, hvor man nu finder Silkeborgs Rådhus lå indtil 1968 Silkeborg Kommunale Gasværk. Gasværket blev bygget i 1856 på foranledning af Michael Drewsen. Silkeborg var den syvende by i Danmark, der byggede et gasværk - bemærkelsesværdigt i forhold til, at Silkeborg havde 10 års jubilæum som by det år.

Drivkraften for at bygge et gasværk i den unge by Silkeborg var Michael Drewsen der ønskede gassen bla. for at kunne installere lys på sin papirfabrik og dermed blive mindre afhængig af dagslys i produktionen. Men gasværket betød også at den unge by fik gadelys hvilket var usædvanligt for mindre byen. Samtidig kunne byen borgere naturligvis også få gaslys i stuerne, noget der var væsentlig renere og lettere at have med at gøre frem for olie- eller petroleumslamper. Gassen kunne også bruges til motorer på værksteder - så kunne mindre håndværkere også bruge motorkraft og var ikke afhængig af at skulle installere en dampmaskine. Senere i 1884 udvidede man sortimentet så det også var muligt at købe kogegas - til madlavning. Kogegas var, som motorgas, billigere end lysgas og krævede en særlig installation. Gassen fik konkurrence i 1911 fra Silkeborg Elværk. I 1968 lukkede værket og revet ned. Grunden var dog forurenet efter gasproduktionen - i mellem 1971 og 1977 byggede man i etaper et nyt stort rådhus. Det første byrådsmøde på det nye rådhus fandt sted i 1977 .

I 1936 fik gasværket en højtryksbeholder i for af en mægtig kugleformet gasbeholder. Gasværket havde indtil da været kendt for sin karakteristiske cylinderformede beholder. Den nye kugleformede beholder gav hurtigt inspiration til at lade den bemale som en globus, hvilket skete samme år. Globussen blev et turistmæssigt vartegn som særligt tiltalte børnene og mange både fastboende og turister husker globussen. Efter lukningen af gasværket i 1968 blev globussen, under en spektakulær flytning, opstillet som vartegn ved Globusbiler i Alderslyst. Her, på Navervej 4 kan globussen stadig ses.