Silkeborg Arkiv

Intro

Silkeborg Arkiv har været Silkeborgs hukommelse siden 1918. I 2007 blev vi tillige Silkeborg Kommunes arkiv. Vi indsamler og opbevarer papirer, e-arkivalier, fotografier, film, tryksager, lydoptagelser, kort mm. der fortæller Silkeborgs historie.

Besøg vores læsesal: Hostrupsgade 41A (Silkeborg Bibliotek), 8600 Silkeborg.
Kontakt os på telefon: 87221924
Kontakt os pr. mail: arkiv@silkeborgbib.dk
Chat med os i åbningstiden: www.silkeborgarkiv.dk
Brug vores hjemmeside: - www.silkeborgarkiv.dk. Her finder du et væld af oplysninger.
Find os på Facebook: https://www.facebook.com/SilkeborgArkiv?ref=sgm

Silkeborg Arkiv har siden 1918 været Silkeborgs lokale hukommelse. Det år tog bibliotekspioneren Peder Nielsen som nyansat leder af Silkeborg Bibliotek initiativ til, at man begyndte at indsamle billeder og andet lokalt, historisk materiale. Han mente, at man på biblioteket også skulle kunne besvare lokalhistoriske spørgsmål om Silkeborg-egnens historie gennem tiderne. Det blev starten til landets ældste lokalarkiv, knyttet til et bibliotek, og det var en idé, som siden blev taget op andre steder i landet.
Arkivets hovedopgave er at indsamle, ordne og bevare alt, hvad der i tekst, lyd og billeder kan fortælle om alle sider af det private og offentlige liv i fortid og nutid. Det er også arkivets opgave at stille materialet til rådighed for alle interesserede, og at formidle det gennem udstillinger, foredrag, bøger og artikler. Arkivet er kort sagt byens fælles hukommelse og samtidig et lokalhistorisk studiecenter. Med initiativer som WikiSilkeborg, Facebook, Historisk Atlas, udgivelsen af Syn for Sogn, byvandringer og foredrag er arkivet engageret i at formidle byens historie.

Læs mere om Silkeborg Arkiv på wikiSilkeborg: http://www.wikisilkeborg.dk/index.php/Silkeborg_Arkiv: