Sikringsstilling Nord - Arrild

Intro

Mellem Arrild og Hønning ligger en del af den tyske forsvarsstilling Sicherungstellung Nord. Stillingen blev oprettet af tyskerne for at sikre landet imod et engelsk angreb fra nord via Esbjerg.

Mellem Arrild og Hønning ligger en del af den tyske forsvarsstilling Sicherungstellung Nord.

Stillingen blev opført under Første Verdenskrig af tyske straffefanger og langs stillingen var der en række fangelejre. Forsvarsstillingen blev anlagt tværs gennem Sønderjylland. Den begyndte i Hoptrup nord for Aabenraa og gik til Skærbæk via byerne Vedsted, Bevtoft, Hyrup, Toftlund, Allerup Krat, Lindetskov, Hønning, Arrild, Lovrup Skov, Gasse Høje og Kalby Skov.

Umiddelbart nord for Arrild, i Arrild Præsteskov ligger Batteri 26, og det er endnu intakt. Det er 250 m langt og havde oprindeligt fire 12 cm kanoner. Det blev anlagt som afløser for det kasserede batteri ved Højbjerg. Der blev foretaget prøveskydninger i 1917 og batteriet blev godkendt som brugbart. Batteriet findes endnu, men kanonerne er for længst borte.

Ca. 1 km nord for Arrild i Højbjerg lå Batteri 32, som nu er forsvundet. Det var et kanonbatteri med fire 12 cm kanoner. Batteriet lå strategisk godt på en lille bakketop, men der var konstant problemer med indtrængende grundvand. Batteriet blev derfor opgivet endnu inden det var fuldendt. I nærheden stod foruden et obersvationstårn, hvorfra man observerede terrænet for indskydning.

Lidt vest for Hønning nord for Arrild lå Batteri 35, men nu er det helt forsvundet. Det var 200 m langt og her stod fire 9 cm kanoner. Ved hver kanon var der et underjordisk rum og alle rummene var forbundet af en slynget batterigrav.

Længere vestpå var der batterier i Øster Gasse, på Gasse Høje, i Hjemsted og Mjolden. Dertil kom to batterier i Skærbæk og Drengsted, som hørte under Tønder Zeppelinbase. Stillingen var en del i et stærkt militærforsvar, der også omfattede store kaserner, flådestationer, lufthaven og zeppelinbaser.

Sikringsstilling Nords betydning

Stillingen var oprettet af tyskerne, for at sikre landet imod et engelsk angreb fra nord via Esbjerg. Dette skete efter at Tyskland mistede det meste af sin flåde i Jyllandsslaget i maj 1916 imod englænderne. Tyskerne havde derefter erklæret uindskrænket U-bådskrig, og dermed var der risiko for at Danmark og England kunne blive allierede. Et dansk-engelsk alliance og et angreb nordfra blev dog aldrig nogen realitet.

I 1918 kapitulerede Tyskland og dermed mistede den endnu ikke fuldendte stilling fuldstændig sin betydning, og byggeriet standsede. Stillingen bestod af to parallelle forsvarsstillinger, hvoraf kun den nordlige blev fuldendt før krigens afslutning.

Kulturarvsstyrelsen - 1001 fortællinger - Sikringsstilling Nord