Sikringsstilling Nord - Øster Gasse


Bunkers i Øster Gasse

Intro

I Øster Gasse by og på Gasse Høje ligger resterne af en del af den tyske forsvarsstilling Sicherungstellung Nord. Stillingen blev oprettet af tyskerne for at sikre landet imod et engelsk angreb fra nord via Esbjerg.

I Øster Gasse by og på Gasse Høje ligger resterne af en del af den tyske forsvarsstilling Sicherungstellung Nord. Desuden ligger der rester af stillingen på Gasse Høje, et udsigtspunkt lidt vest for Øster Gasse. Her benyttedes den høje beliggenhed i terrænet og nogle gamle oldtidshøje.

Længere øst på findes der endnu rester af stillingen ved Arrild og Hønning. Vestpå var der batterier i Hjemsted og Mjolden. Dertil kom to batterier i Skærbæk og Drengsted, som hørte under Tønder Zeppelinbase. Stillingen var en del i et stærkt militærforsvar, der også omfattede store kaserner, flådestationer, lufthaven og zeppelinbaser.

Stillingen blev opført under Første Verdenskrig af tyske straffefanger og langs stillingen var der en række fangelejre. Forsvarsstillingen blev anlagt tværs gennem Sønderjylland. Den begyndte i Hoptrup nord for Aabenraa og gik til Skærbæk via byerne Vedsted, Bevtoft, Hyrup, Toftlund, Allerup Krat, Lindetskov, Hønning, Arrild, Lovrup Skov, Gasse Høje og Kalby Skov.

Sikringsstilling Nords betydning

Stillingen var oprettet af tyskerne, for at sikre landet imod et engelsk angreb fra nord via Esbjerg. Dette skete efter at Tyskland mistede det meste af sin flåde i Jyllandsslaget i maj 1916 imod englænderne. Tyskerne havde derefter erklæret uindskrænket U-bådskrig, og dermed var der risiko for at Danmark og England kunne blive allierede. Et dansk-engelsk alliance og et angreb nordfra blev dog aldrig nogen realitet.

I 1918 kapitulerede Tyskland og dermed mistede den endnu ikke fuldendte stilling fuldstændig sin betydning, og byggeriet standsede. Stillingen bestod af to parallelle forsvarsstillinger, hvoraf kun den nordlige blev fuldendt før krigens afslutning.

Forfatter: Henrik J. Møller

Litteratur:
Mogens Scott Hansen: Sikringsstilling Nord, København 1992.

Kulturarvsstyrelsen - 1001 fortællinger - Sikringsstilling Nord