Sikringsstilling Nord


Gammelskov batteri. Resterne af det 250 meter lange batteri, der havde 2 skibskanoner

Intro

Tysk militær opførte i 1916-18 en spærring tværs over den jyske halvø, den såkaldte Sikringsstilling Nord. Formålet var at komme en engelsk invasion fra nord i forkøbet. Anlægget fungerede i samspil med Zeppelinbasen i Tønder...

Tysk militær opførte i 1916-18 en spærring tværs over den jyske halvø, den såkaldte Sikringsstilling Nord. Formålet var at komme en engelsk invasion fra nord i forkøbet. Anlægget fungerede i samspil med Zeppelinbasen i Tønder. Straffefanger opførte op mod 900 kanonstillinger, krudtmagasiner, bunkere til soldater og skyttegrave. Man etablerede dæmninger ved åer og bække for at kunne oversvømme lavtliggende områder. Stiklinjer fra Sønderjyllands smalsporede jernbaner transporterede materialer og ammunition til forsvarslinjen. Sikringsstillingens vældige anlæg fulgte tunneldale og bakkeøer fra Hoptrup i øst til Skærbæk i vest. ''Forsvarslinje sprængt i luften'' Sikringsstilling Nord var ikke den første forsvarslinje tværs over Jylland. Ved kanonstillingen Andholm møder tyskernes forsvarslinje den cirka 1800 år gamle pendant Vendersvold. Desuden ligger Dannevirke 70 kilometer mod syd. Tyskernes store anlæg kom aldrig i aktion. Slagene i første verdenskrig foregik andre steder og trak efterhånden alt mandskab bort fra byggeriet. 22 ton krudt brugte dansk militær til at sprænge det meste af stillingen, efter Sønderjylland blev genforenet med Danmark i 1920. Danskerne frygtede, at fjender kunne drage fordel af den nordvendte forsvarslinje i et eventuelt angreb fra syd. I 1994 åbnede 25 bevarede anlæg for publikum i et samarbejde mellem kommuner, lodsejere og Sønderjyllands Amt.