SiimtoftenIntro

Du står nu ved Søhøjlandskompasset, som viser vej til en masse spændende oplevelser i Ry og i resten af Søhøjlandet.

Kompasset er skabt af foreningen RYST, som hvert år arrangerer en stor natur- og kulturfestival her på Siimtoften, som pladsen hedder. Toften står til rådighed for både borgere og gæster, for den ejes af kommunen, og det er en historie, som starter for næsten 500 år siden. Navnet Siim dukker op første gang i 1519 i forbindelse med Siimgaards Mølle. Møllen hører da - som så meget andet - til Øm Kloster. Efter reformationen i 1536 nævnes møllen som krongods, men så forsvinder navnet ud af historien. Til gengæld dukker navnet Rye Mølle op fra 1578. Er der mon tale om én og samme mølle? Det er der nok. Antagelsen bestyrkes i hvert fald af, at der i Gudenåen foran Rye Mølles turbinehus er fundet tykke egepæle, der stammer helt tilbage fra 1300-tallet. Det vil sige, at der var en opstemning på tværs af Gudenåen langt tidligere end Rye Mølle er kendt, og derfor var det nok netop den samme opstemning, der blev anvendt til Siimgaards Mølle. I 1617 fik kongens fæstebonde på Rye Mølle lov til at bruge den - som der står i tilladelsen - "på Siim Mark beliggende, indelukkede toft". Der er sikkert tale om den gamle mølletoft til Siimgards Mølle, Siimtoften. Og den fulgte med, da møllefæsteren sidenhen købte Rye Mølle af kongen. Rye Mølles fabrikker blev bygget på Siimtoften i 1917. Her lavede man bla. pakkasser og tønder til smør. Og så lavede man cirka én millon el- og telefonmaster på fabrikken, hvor produktionen sidenhen blev afløst af et byggemarked og en tømmerhandel. I 1989 blev Kvickly bygget på Siimtoften, og Ry Kommune købte få år senere resten af fabriksarealerne. Og siden har Siimtoften altså været et offentligt område til fornøjelse for byen, borgerne og alle vores gæster.