Siim


Intro

På udskiftningskortet over landsbyen Siim fra 1783 kan man se, at Siim ligger ved sydsiden af et stort vådområde kaldet Gonggen - i nyere tid benævnt Siim Mose.

Man kan gætte på, at navnet Gonggen måske hentyder til den bløde mosebund, som gungrede, når man gik på den. Mosen udfylder en lavning i det højtliggende morænelandskab øst for Gudenåens mægtige smeltevandsdal. Den store erosionskløft, hvor Bakkelyvej går i dag, fører fra lavningen mod Gudenådalen, og det tyder på, at der engang har ligget en dødisklump i mosen. Den er langsomt smeltet, og tilbage blev en mindre sø, som senere groede til i tørvemosser og andre planter. Kløften med Bakkelyvej blev siden brugt til at drive landsbyens kreaturer ud til græsningsområder ved Gudenåen. Flere steder omkring mosen er der fundet hustomter og grave, som vidner om beboelse ved mosen siden oldtiden. Måske var landsbyen Siim det man kalder en "vandrende landsby" - det vil sige en bebyggelse, der skifter placering for eksempel efter brand. Tidligere lå landsbyernes huse meget tæt, så når der gik ild et sted, bredte branden sig lynhurtigt til hele byen, som så blev genopført et andet sted i nærheden. I nyere tid - det vil sige i midten af 1990'erne - gennemførte Ry Kommune et naturgenopretningsprojekt i mosen. Grundvandstanden blev hævet, så den naturlige flora og fauna kan vende tilbage. Der er offentlig adgang til mosen via stier, og der er etableret grønne korridorer til andre naturområder.