Signe Stubs Sognegård


Signe Stub, der efterlod over ½ million til Brket Sogn, da hun døde 1932.


Forsamlingshuset er undergået flere ombygninger og nybygninger


I anledning af 150-året for Signe Stubs fødsel blev der lavet et lille anlæg på kirkegården til minde om hende. Træskoene skal symbolisere hendes sparsommelighed. Hun gik til Nakskov og solgte sin frugt fra haven


Denne mindesten står ved anlægget

Intro

Huset har været anvendt til mange forskellige formål og er stadig samlingssted for sognets beboere i glæde og sorg.

De grundtvigske strømninger gik over landet i sidste del af 1800-tallet. På den tid stillede ejeren af Sofiesminde i Torrig i Birket sogn en sal til rådighed for foredrag og koncerter. Der kom højskolefolk, politikere og andre og holdt foredrag. Salen blev for lille, og der blev tegnet aktier, så der kunne bygges et forsamlingshus. Det blev indviet 29/7 1891. Ved 50-årsjubilæet holdt forfatteren Morten Korch, kendt fra utallige romaner, hovedtalen.


Der blev holdt foredrag og oplæsning. Der var gymnastik og dans. I 1950èrne kunne man se film fra "Øernes rejsebiograf" en gang om måneden. I væggen til redskabsrummet var der lavet 2 huller, som filmen kunne vises igennem. Der var hængt et stort hvidt lærred op foran scenen, som filmen blev vist på. Birketboerne har også lavet revy og dilettant. Endnu i 2016 er der spillet komedie der.


Fra 11/8 til 25/1 1945 var der tyske flygtninge i forsamlingshuset. Det var kvinder, børn og gamle.Egnens handlende og gårde leverede forsyninger. Den hørte under flygtningelejren i Reventlowparken. Den lokale præst var tolk . Området blev indhegnet, og der gik bevæbnede vagter.


Da folk fik TV og tiderne ændredes, var aktiviteten i forsamlingshuset dalet, så det blev solgt til kantine for løgfabrikken LOLA, der lå lige over for.


Ved kommunesammenlægningen 1970 mente Ravnsborg kommune, som Birket nu hørte under, at Signe Stubs midler måtte følge med, men fundatsen sagde nej. Signe Stub var ud af en søskendeflok på 5. Alle var meget sparsommelige. Signe Stub blev den længstlevende og arvede på skift de andre. 77 år gammel lavede hun testamente til Birket sogn. Af de midler blev sognets andel i Maribo-Torrigbanen betalt. Hun ville kun have renterne. Afdragene blev hensat. Disse midler blev bl.a. anvendt til et alderdomshjem. Der blev også midler til at købe forsamlingshuset tilbage og lave huset til en sognegård. Den blev renoveret og ombygget og er til stor nytte for sognet.