Signalmasten


Signalmast Troldbjerg

Intro

Signalmasten blev brugt til at vise fiskerne vandstands forholdene i indsejlingen. Ved ind- og udsejling gennem Hvide Sande kanalen skal og skulle der altid udvises fornøden forsigtighed.

Vandstands signaler om dagen: 2 lange, sorte firkanter hejst (i samme højde) betyder, at havets vandstand er over eller lig med middelvandstand. Var der hejst 1, 2 eller 3 sorte trekanter med spidserne opad (i en lodret linje) betød det, at havets vandstand var hhv. ¼, ½ eller ¾ m. under middelvandstand. Var der hejst 1 kort sort firkant betød det, at havets vandstand var 1 m. under middelvandstand. Var der hejst 1 kort sort firkant og umiddelbart syd for denne hejst 1, 2, eller 3 sorte kegler (disse i en lodret linje) betød det, at havets vandstand var hhv. 1¼, 1½ eller 1¾ m. under middelvandstand. Om natten erstattedes tre- og firkanterne med gule og en rød lanterne.