Siddende pige, der reder sit hår af August Keil

Intro

For at markere sammenlægningen af Nørresundby og Sundby Hvorup kommuner den 1. april 1968 skænkede Nørresundby Bank 100.000 kr., der skulle bruges til kunstnerisk udsmykning.

''Kunstgaven trak ud''Det trak imidlertid så længe ud med købet, at kunstgaven først kunne afsløres efter endnu en kommunesammenlægning, nemlig den, der fandt sted 1. april 1970 mellem Nørresundby og Aalborg. ''Skulpturen'' Den daværende formand for Nørresundby Kommunes kulturudvalg, Jens M. Nielsen, gjorde et stort arbejde for at finde det rigtige kunstværk, og valget faldt på August Keils "Siddende pige, der reder sit hår". Den er lavet i fransk kalksten under en meget lang proces, fra 1952 til 1969. Værket er et af kunstnerens sidste arbejder. August Keil døde i marts 1973 i en alder af 68 år. Overdragelsen af gaven fandt sted den 25. juni 1970 på det sted, hvor den var placeret, Lindholm Torv. Bankdirektør Johan Andersen overdrog værket til Jens M. Nielsen, som straks videregav det til en repræsentant for Aalborg Kommune, rådmand Hans Brusgaard. Pigen fik slået et ben af, men en håndværker fik skulpturen så smukt restaureret, at den kunne genopstilles, først ved Scoresbysundvej og siden på den oprindelige plads. ''August Keil'' August Keil var en fremragende repræsentant for den kategori af kunstnere, som uden læremestre bæres oppe udelukkende af talent og hårdt arbejde. Efter en uddannelse som organist afsluttet med eksamen i 1927 - begyndte August Keil sin lange vandring sammen med skulpturkunsten. Nogle få indså hurtigt hans talent og støttede ham, og efter debuten som udstiller i 1934 fik flere øjnene op for ham. Officielle hæderspriser og legater fulgte, og på Grønningens udstillinger var August Keil i årevis en af dem, man huskede og trods den manglende uddannelse er der noget klassisk over hans mange buster og store skulpturer. På Nordjyllands Kunstmuseum kan man se et af hans bedste værker, kalkstensfiguren "Karyatide" fra 1972. Af hans kendteste værker kan næves mindesmærket for forulykket Esbjerg fisker, fredsmonumentet i Frederiksværk og Stauning- monumentet i København