Shell-raffinaderiet
Intro

Den internationale oliekoncern Shell opførte en olieraffinaderi på Egeskovvej i 1960'erne. Byggeriet startede i 1963 og stod færdig 19. august 1966.

Den danske afdeling af den internationale oliekoncern Shell begyndte i 1960’erne at opkøbe grunde omkring Egeskovvej. De havde valgt Fredericia – og området omkring Egeskovvej – som placering for et nyt olieraffinaderi. Fredericia var en god placering for et nyt raffinaderi, fordi havnen havde en vanddybde på 15 meter og dermed gav gode besejlingsforhold for de skibe, som ankom med råolie. Grundstenen blev lagt 9. oktober 1963, og selvom byggeriet foregik et godt stykke uden for den centrale del af byen, blev indre by alligevel påvirket af byggeriet. Det skete eksempelvis, når store byggeenheder skulle transporteres gennem byen og ud til byggepladsen. Raffinaderiet stod færdigt den 19. august 1966.