Seriefabrik for små motorer og arbejdernes marketenderi
Intro

Den oprindelige bygning, hvor marketenderiet var, eksisterer ikke længere. I stedet står der i dag en murstensbygning fra 1985 på det helt samme sted som den første; et eksempel på hvordan tidligere bygninger kan bestemme, hvor senere bygninger vil ligge. Bygningen var lavet af træ med cementgulv.

I 1949 havde Thrige over 2500 ansatte. Til at servicere de mange ansatte byggede man en kantine også kaldet et marketenderi. Marketenderiet blev nødvendigt efter første verdenskrig, hvor man stoppede med at have lange frokoster på halvanden time, hvor arbejderne kunne tage hjem og spise. Kantinen var et eksempel på virksomhedens størrelse. I tiden efter anden verdenskrig bevæger man sig mod en koncentration af produktionen i kæmpe virksomheder. '''Thrige''' var et eksempel på dette. Bygningen blev bevaret som kantine indtil 1960, hvor der blev opført en ny bygning - dels i murværk, dels i eternit - her var der klippeværksted. I 1969 blev det til et reparationsværksted. I 1979 var halvdelen af bygningen en kantine, den anden halvdel et Audi værksted. Den eksisterede ikke længere i 1984.