Sellebjerg


Luftfotografi. Fynske Hovedgårde. Sellebjerg

Intro

Sellebjerg kendes allerede fra den tidlige middelalder, den nævnes første gang 1231 og var da i kronens eje.