Sejlshøj ved Trappendal, en hustomt under en bronzealderhøj


Den frilagte gravhøj med hustomten, set fra øst. Højens centralgrav, tømt, ligger midt i huset.


Grundplan af "Trappendal huset". Centralgraven ligger midt i huset.

Intro

Ved pløjning på en sløjfet gravhøj blev der i 1974 væltet en del randsten op. Højen blev efterfølgende undersøgt af Haderslev Museum. Herved blev der fundet en hustomt fra ældre bronzealder, liggende præcist under gravhøjen.