Sejlgård


I 1800-tallet opholdt kunstmaleren Frederik Vermehren sig på Sejlgård, hvor han malede et loftsmaleri.


Frederik Vermehren malede i 1855 et af hovedværkerne i det danske folkelivsmaleris, mens han opholdt sig på Sejlgård: ”En jydsk Faarehyrde paa Heden”. Det hænger i dag på Statens Museum for Kunst.

Intro

Sejlgård er en herregård sydvest for Silkeborg og kendes fra 1598, hvor det var en bondegård under Silkeborg Slot. I første halvdel af 1700-tallet blev den ophøjet til hovedgård under Jens Jørgensen Seerup. I 1845 blev Sejlgård købt i et mislykket forsøg på at oprette en klædefabrik på stedet.

''Historien om Sejlgård'' Sejlgård kendes fra 1598, hvor den var en større bondegård under Silkeborg Slot. Efter en kort periode i privateje, overtog kronen i 1720 igen Silkeborg Slot, og dermed også Sejlgård. Den blev dog solgt fra allerede i 1724 til amtmand og etatsråd Jens Jørgensen Seerup. Det var formentlig under hans ejerperiode, at Sejlgård blev ophøjet til hovedgård med privilegier og dertilhørende fæstegårde. 1700-tallet var præget af hyppige ejerskift, hvor ejerne i midten af 1700-tallet begyndte at underskrive sig: ”på Sejle”. I 1845 blev Sejlgård købt af klædefirmaet Johs. Ivar Bruun til Bruunshaab. Ønsket var at oprette en klædefabrik nedenfor Sejlgård og anvende kraften ved at opstemme vandet i Funder Å. Det mislykkedes, og herregården blev derfor solgt allerede i 1854. I 1862 endte den dog på auktion, og firmaet overtog igen Sejlgård, men nu med medejer og landstingsformand Mads Pagh Bruun som ejer af Sejlgård. I 1912 blev Sejlgård købt af et konsortium, der udstykkede jorden. Udstykningen fortsatte i 1921 under N. H. Sølvsten, men da J. W. Darr i 1942 købte Sejlgård tilkøbte han jord, forbedrede bygningerne og opførte tilbygninger. ''Markante ejere'' 1724-1733: Jens Jørgensen Seerup 1845-1854: Klædefirmaet Johs. Ivar Bruun Læs mere om Sejlgård på [http://danskeherregaarde.dk/nutid/sejlgaard danskeherregaarde.dk]

''Hovedbygning'' Det var formentlig Jens Jørgensen Seerup, der opførte Sejlgårds hovedbygning i 1723, inden han overtog gården i 1724. Årstallet for opførelsen stod oprindeligt på en mursten – og nu på en granitsten – ved hovedindgangen. Den er opført i egebindingsværk og havde oprindeligt to korte sidefløje, som blev revet ned i 1920. Hovedbygningen havde oprindeligt stråtag, men blev i 1960 erstattet med tegl. I hovedbygningens store stue er loftet dekoreret med et loftsmaleri, der blev malet af hedemaleren Frederik Vermehren under et ophold på Sejlgård. ''Omgivelser'' Sammen med hovedbygningen danner avlsbygningerne en gårdsplads, der åbner sig mod nord. På gårdspladsen foran hovedbygningens hovedindgang står fire (ud af oprindeligt seks) gamle lindetræer, som formentlig er plantet samtidig med hovedbygningens opførsel i 1723, samt et springvand. ''Bygninger og gods'' 1723: Hovedbygning opført 1912-1924: Udstykninger af jorden

''Fakta'' Adresse: Skærskovhedevej 3, 8600 Silkeborg Kommune: Silkeborg Kommune Tidligere: Viborg amt, Hids herred, Funder sogn Ejer: Knud Gasbjerg (2017) Funktion: Landbrug, skovdrift, hestepension (2017) Størrelse: Ager 150ha, eng 5ha, skov 30ha (2017) Offentlig adgang: Ingen oplysninger Fredning: Ikke fredet. Hovedbygning er vurderet til bevaringsværdi 3 (2017)

''English'' Sejlgård is a manor located on the outskirts of the city of Silkeborg. In 1598 it was a peasant farm under Silkeborg Castle, but in 1724 king Frederik 4. (1699-1730) sold Sejlgård to Jens Jørgensen Seerup. He established Sjelgård as an estate and erected the main building with two side wings, which were demolished in 1920. In 1845 the manor was bought by the company Johs. Ivar Bruun in order to build a textile factory. An attempt to dam up the nearby stream failed and the plan was cancelled.

''Publiceret''