Sejet Ødekirke


Sejet Kirke ©Horsens Museum


Kirkestedet kan ses på historiske kort som et ubebygget jordstykke. I 2006 blev en del af kirkegården udgravet, fordi der skulle bygges på stedet. Udgravningsfeltet kan ses på kortet med rød markering. ©Horsens Museum


Som det fremgår af kortet, blev kun en mindre del af kirkegården udgravet. Resten af kirkegården er formentligt blevet ødelagt, da fabrikken øst for udgravningen blev bygget. På luftfotoet ses udgravningsfeltet og den nye bygning. ©Horsens Museum


Ved udgravningen blev fundet 555 begravelser. En del af disse var meget velbevarede. ©Horsens Museum


Det letteste er at aldersbestemme børn, da skelettet udvikler sig meget indtil man bliver 18-20 år. Her ses højre side af overkæben fra et 4-5-årigt barn, hvor 6-års-tanden er ved at bryde frem. ©Horsens Museum


I Sejet blev fundet mange forskellige spor af sygdomme på skeletterne. Nedenfor ses eksempelvis to ryghvirvler, der er delvist sammenvoksede på grund af overbelastning af ryggen. ©Horsens Museum


I en af gravene, blev på brystet af en mand fundet en Skt. Ibs-skal. Skallen er et pilgrimsmærke, der viser, at manden har besøgt apostlen Jacobs grav i Santiago de Compostela i Spanien ©Horsens Museum

Intro

Her lå Sejet Kirke indtil 1574. Kirkestedet kan ses på historiske kort som et ubebygget jordstykke. I 2006 blev en del af kirkegården udgravet, fordi der skulle bygges på stedet. Udgravningsfeltet kan ses på kortet med rød markering. Ved udgravningen af kirkegården blev der fundet 555 begravelser.

Kirken
Sejet Kirke blev nedlagt i 1574, hvor sognet blev lagt sammen med Uth Sogn. Anledningen var, at ejeren af Boller, Holger Rosenkrantz, fik skødet på kirken med kirkegård. Han fik tilladelse til at rive kirken ned og bruge materialerne til forbedringer i sin anden kirke i Uth.

Udgravningen
Kirkestedet kan ses på historiske kort som et ubebygget jordstykke. I 2006 blev en del af kirkegården udgravet, fordi der skulle bygges på stedet.
Kun en mindre del af kirkegården blev udgravet. Ved udgravningen fandt arkæologerne fundamenterne af et såkaldt styltetårn, hvor tårnrummet står åbent og klokkestokværket bæres af to parallelle murpiller. Resten af kirkegården er formentligt blevet ødelagt, da fabrikken øst for udgravningen blev bygget.

Gravene
Ved udgravningen blev fundet 555 begravelser og en del af disse var meget velbevarede.
Undersøgelsen af skeletter giver arkæologerne ny viden om, hvordan mennesker levede til forskellige tider. Skeletterne fortæller om levevilkår, befolkningssammensætning, dødelighed, sygdomme og meget mere.
I Sejet blev der fundet mange forskellige spor af sygdomme på skeletterne, der blev bl.a. fundet spor efter tuberkulose, syfilis, spedalskhed og gigt.

Gravgaver
De døde har som hovedregel ikke haft gravgaver med i Sejet. I fire grave blev fundet mønter ved højre hånd. Her er tale om Karonsmønter, der var betaling til færgemanden Karon for at blive sejlet fra jordelivet til dødsriget. I en anden grav blev på brystet af en mand fundet en Skt. Ibs-skal. Skallen er et pilgrimsmærke, der viser, at manden har besøgt apostlen Jacobs grav i Santiago de Compostela i Spanien.