Seinhuus Gods


Seinhuus, Postkort


Seinhuus

Intro

Seinhuus stammer iht. jordebogen tilbage til 1370-1400, hvoraf bygningen nævnes som en gård, der ikke synes at have nogen hovedgård. Der lå tidligere 4 gårde, som henlå under Gjorslev.

Ifølge Trap Danmark, Præstø Amt, tilhørte Seinhuus oprindelig roskildebispen ligesom Gjorslev. I jordebogen 1370-1400 nævnes en gård, der ikke synes at have været nogen hovedgård, med den bemærkning at her tidligere lå 4 gårde. i 1789 havde Juellinges ejer, greve A.G. Moltke, købt en del af overdrevet, som i 1793 blev solgt til Gjorslevs ejer, P.B. Scavenius. I 1835 blev der givet tilladelse til, at rydde en del af skoven og den nye Seinhuusgård blev opført med et areal på 320 tdr. land. I 1911 købes Seinhuus af hofjægermester Wenzel Neergaard og bliver hermed et selvstændigt gods. I 1924 blev Seinhuus købt af godsejer H.W. Ehnhuus, der sammen med sin hustru Sofie Ehnhuus, født von Hedemann, startede det ejerskab af Seinhuus der nu har varet i 3 generationer og med en 4. generation i venteposition. Efter Ehnhuus død i 1945 arvedes gården af hans døtre Grete Jermiin og kammerherreinde Agnete Leschly. I 1960 solgte kammerherreinden sin arvepart til sin søster og svoger J.J. Jermiin, der nu har haft gården i forpagtning siden 1945. Jermiin skal rettelig staves Iermiin, idet slægten blev adlet ved dette navn i 1750. Den nuværende slægt på Seinhuus, Christian Jermiin gift med Kathleene Quinn, og 3 voksne børn. Godset er i 2001 på 421 hektar, hvoraf de 212 er skov, Kongeskov og Kirkeskov.

Kongeskov- og Kirkeskov er opdelt mellem Seinhuusvej. Skovdriften omfatter bøg, eg og nåletræ. Udover salg af træ, er der endnu en indtægtskilde. To konsortier har jagten i hver sin skov.

Stevns før og nu, Bind III, 2001. Stevns Lokalhistoriske Arkiv

''Publiceret''