Seggelundgaard, Seggelund Hovedvej


Seggelundgaard i 1950érne

Intro

Seggelundgaard lå oprindelig ved siden af Mathias Dalls gård, den senere domænegård.

Som ejer blev nævnt i 1839 Thomas Jørgensen, hvis søn i 1854 sammenlægger han ejendommen med Peter Bruhns og Jørgen Østergaards ejendom og flytter den til den nuværende placering. I 1922 køber Andreas Hansen gården i hvis slægt gården stadig er. Besætningen blev sat ud i 1986 og i dag er her planteavl og skovbrug.