Seggelund Kro


Seggelund Kro. Seggelund Hovedvej 29. Fotograf: Gorrsen Samling


Seggelund Kro

Intro

Seggelund kro lå oprindelig ved den gamle kongevej, der af Hertug Hans blev anlagt i 1563

Seggelund kro lå oprindelig ved den gamle Kongevej, der af hertug Hans blev anlagt i 1563 som forbindelses vej mellem Hansborg i Haderslev og Kolding hus i Kolding.Den gamle kro bygning kan endnu ses, i dag som aftægts bolig for familien Hansen på Seggelundgaard. Hvornår kroen blev anlagt, ved man ikke nøjagtig, men med sin beliggenhed har kro stedet nok stort set samme alder som Kongevejen. Den første ejer vi har oplysninger om er Bryde, der sad som ejer omkring 1800. En søn, Christian Bryde, kom som 16 – årig i tjeneste hos kammerherre – inden på Fauervraagaard og har senere i høj alder fortalt degn M. J Hansen spredte træk fra sit liv. Bl.a. fortalte han at der i kroens forstue var en billede af en løve i naturlig størrelse, og at dette billede ved en bestemt lejlighed skal have skræmt hestene for kammerherreindens vogn, så de nær var løbet løbsk, hvortil kammerherreinde blot skulle have haft denne kommentar. ”Det er et godt billede kromand”. I forbindelsen med anlæggelsen af den nye hovedvej i begyndelsen af 1850´erne flyttede den daværende ejer Mads Thomsen, kaldet ” Bi- lidt” Kroen over til dens nuværende placering. ”Bi- lidt” solgte få år efter til Christen Madsen Skov, men han var efter kort tid uheldig i kort spil; på en nat tabte han alt hvad han ejede, også kroen. Vinderen solgte straks til Niels Christian Kappel, der var uddannet som bødker og stammede fra Angel i Sydslesvig. Niels Kappel var en dygtig kromand og landmand. Der blev købt mere jord, der blev drænet, og en lille skov syd for kroen blev ryddet. Skulle der være store sammenkomster på kroen, rejste man om sommeren telt op i haven, og om vinteren kunne man forsyne rejsestalden med trægulv og tænde op i den særlige flytbare jernovn. 1900 overtog Christen Kappel kroen efter sin fader, og han drev den frem til 1934, hvor kro driften ophørte. Grundlaget for kro drift på stedet blev for ringe på grund af bilismens opsving. Christen Kappel ejede kroen frem til 152 hvor sønnen Niels Christian Kappel over tog stedet. Niels Christen Kappel var en meget engageret i sognet, sad i sognerådet og var sognerådsformand, da han i 1966 på tragisk vis blev dræbt af en bil lige ud for sit hjem. Nu sidder sønnen Christian Kappel som fjerde generation på stedet, der stadig i daglig tale kaldes Seggelund kro. Stuehuset blev nedbrudt i 2016 og et nyt blev bygget

Kilder: Christiansfeld Lokalhistoriske Arkiv.