Seggelund Hovedvej 16


Seggelund Fattiggård

Intro

Tyrstrup Fattiggård lå i Seggelund, blev bygget i 1869.

Gården blev oprette forholdsvis sent i 1869 med plads til 22 beboer og et landbrug på 5 tdr.land.

Fra en besigtigelse i 1883 hedder det: bygningen er i god stand med tegltag. Indendørs er alt i orden og med den bedste renlighed. tre soverum, et til mænd, et til kvinder og et til børn.

Der er for øjeblikket "indlagt" 6 mænd, 3 kvinder, 1 dreng og ingen piger.
Bestyren har været i stillingen i 14 år, får en løn på 300 mark med fri bolig.
Tilhørende 5 tdr. land med fire køer.

Fattigården blev som sådan neddlagt i 1920.

Men sognet beholdt stedet til anbringelse af husvilde familier indtil slutningen af 1950´erne, hvor den blev solgt til privat bolig.