Seden gamle skole


Seden Gamle Skole (4-7.klasse)


Seden gamle skole i dag som privatbolig

Intro

Seden gamle skole (4-7. klasse)

Den "gamle" skole på Midelundsvej 78 (1896-1956)

Denne skole har fungeret rigtig godt i sognet gennem de 60 år, den har været i brug. Den har ofte været samlingsstedet for beboerne ved møder og lignende.

Skolegangen var hver anden dag - indtil overflytningen til den ny skole på Bullerupvej i 1956.
Da der kun var én skolestue, - gik 4.-5.- klasse sammen - og 6.-7. klasse sammen.

Skoleledere - og fra 1926 førstelærere på skolen har været:

Ole Frederik Petersen 1890-1908
Alfred C. Thomsen 1908-1919
Mads Frederik Hansen 1919-1949
Svend Aage Jespersen 1949-1976

På Mads Frederik Hansens foranledning ca. 1930, blev der oprettet sognebibliotek i skolestuen.
Efter skolens ophør i 1956 blev bygningen omdannet til 2 lærerboliger, der senere er overgået til privat eje.