Seden gamle forskole


Seden gamle forskole som nu er ungdomsklub. (Kernehuset)

Intro

Seden gamle forskole (1-3. klasse)

Den "gamle" forskole på Mindelundsvej 88 (1926-1968)

Skolen blev indviet den 1. september 1926 med undervisning hveranden dag for 1.-3. klasses elever. 1. klasse gik for sig selv - og 2.-3. klasse samlet - hos en småbørns lærerinde, som havde bolig i skolebygningen.

I 1968, hvor Fjordager Kommune bestod, overflyttes forskoleeleverne i Seden og Aasum til skolen på Bullerupvej. Kort tid efter tages skolebygningen på Mindelundsvej i brug af ungdomsklubben "Kvik" i Seden. Bygningen rummer i dag en fritidsordning for Seden skoles yngste klasser.