Seden Station


Tog ved Seden Station


Passagerer stiger ombord på toget på Seden Station.


Seden Station som den ser ud som privat bolig


Seden station set fra sporsiden.


Seden Station, togkrydsning afsluttet


Seden Station, togkrydsning.

Intro

Seden Station.

Seden Station har i perioden 1900-1966 været en del af jernbanen Odense-Kerteminde-Martofte.

Stationsbygningen var samtidig byens posthus med ventesal for banens rejsende.
Til stationen hørte et ladespor med plads til holdende godsvogne, som kom med læs af brændsel og andet - samt transporterede dyr og roer fra gårdene i byen og omegnen.


Se mere om Seden Station og Kertemindebanen: www.evp.dk