Seden Skydebane Seden Odense Kommune


Mindehøjtidlighed for 50-året efter besættelsen 1940-45 - den 5. maj ved mindestenen på Seden Skydebane.

Intro

Efter Danmarks befrielse fandt man 14 lig begravet på Seden Skydebane af den tyske besættelsesmagt.

I dagene efter befrielsen gjorde beboere i Seden myndighederne opmærksomme på, at der havde været megen natlig aktivitet på den nærliggende skydebane. Tungtlæssede lastbiler kørte derud og kom tomme tilbage. Man mente at tyskerne havde skjult våben på skydebanen, som de havde benyttet til øvelser under besættelsen.
Et par af byens drenge satte sig for at undersøge sagerne og begyndte at grave i området. Hurtigt stødte de på det, der viste sig at være en kiste. Så kom der skred i tingene. Politiet ankom og et større gravearbejde begyndte.
Alene den 10. maj fandt man 10 kister. Ni mænd og en kvinde, både modstandsfolk og civile fra Odense og Svendborg var blevet nødtørftigt besgravet på Seden Skydebane. Ingen pårørende havde hørt noget og alle lig havde skudhuller.
En mand var særligt interesseret i fundene, nemlig faderen til den unge modstandsmand Gunnar Carlo Nielsen, der blev dræbt i ildkamp med Gestapo ved Geels Kro den 12.juli 1944. Hans søn var ikke blandt de første ti fundne.
I september fik faderen lov til at grave endnu en gang. Snart dukkede yderligere tre kister op, men sønnens lig var ikke i blandt de døde. Der skete først noget, da den tidligere næstkommanderende på Husmandsskolen (Gestapos hovedkavarter på Fyn), Erwin Müssener, blev bragt til afhøring i Odense. Under afhøringerne kom det frem at han vidste, hvor Gunnar Carlo Nielsen lå begravet. Han blev hurtigt bragt til påvisning på Seden Skydebane. Her udpegede han et sted unden for skydevolden, hvor man ikke tidligere havde gravet.
Dagen efter fandt man langt om længe liget af Gunnar Carlo Nielsen. Ugen efter, den 12. januar 1946, blev han stedt til hvile på Odense Assistens Kirkegård.


I dag tilhører Seden Skydebane Forsvaret. Skydebanen benyttes ikke i øjeblikket, i det anlægget er nedslidt og skal renoveres inden det atter kan tages i brug.