Seden Kirke


Seden Kirke


Gravsten i gulvet i Seden Kirke

Intro

Kirken, som formodes at stamme fra begyndelsen af 1400 tallet, blev bygget af Johannitterridderne.

Kirken, som formodes at stamme fra begyndelsen af 1400-tallet, var fra starten en lille stenkirke bygget af Johannitterridderne. Først i 1500-tallet kom tårnet til - skriver lokalhistorikeren Ib Holdt i en folder, som fås ved indgangen til kirken. I Folderen fortælles om kirkens historie og dens indhold af klenodier.

Læs mere på :WWW.sedenkirke.dk

I kirkens gulv lidt før alteret finder man en gravsten fra 1737 med inskription, som fortæller: "Herunder hviler ærlig og mandhafte vagtmester salig Henning Wilchen, som døde år 1737 den 1. Marts i sin alders 79. år - med sin hustru, salig Mette Clemmensdatter, som døde år 1733 den 27. december i sin alders 76. år. De levede i ægteskabet tilsammen 50 år og 3 uger - og var af gud velsignede med 11 børn, 4 sønner og 7 døtre. Gud giver dem en glædelig opstandelse".