Seden Hospital


Seden Hospital

Hospital ved Seden kirke, oprettet 1736 af oberst G.H. Brüggemann til Ulriksholm. Den 1736 opførte bygning med bolig for 2 personer, har siden 1915 ikke været benyttet til beboelse, men som brændselsrum for kirken.

Intro

Seden Hospital blev opført i 1737 og blev anvendt til sognets fattige frem til 1930.

Huset blev indrettet med to boliger – og er i tidens løb bl.a. anvendt til sognets husvilde og fattiglemmer – helt frem til omkring 1930. Huset har siden været benyttet af graveren ved Seden Kirke.