Seden Hospital


Seden Hospital
Intro

Seden Hospital blev opført i 1737 og blev anvendt til sognets fattige frem til 1930.

Anvendelse

Huset blev indrettet med to boliger – og er i tidens løb bl.a. anvendt til sognets husvilde og fattiglemmer – helt frem til omkring 1930. Huset har siden været benyttet af graveren ved Seden Kirke.