Seden Enggård


Borgen som den måske har set ud.


Billede af det område hvor borgen har ligget.

Intro

Voldsted ved Seden Enggård (Ikke synlig mere).

Voldsted ved Seden Enggård ud mod Åen.
Der er intet at se mere, alt er bortpløjet.

Voldstedet har været ca. 25 meter i tværmål og måske set ud som vist på tegningen.
Ifølge sognebeskrivelsen: Små murbrokker i jorden. Udenom ligesom levninger af voldgrav med adgang til holmen fra østsiden.

Gravens mål 6 x 9,6 meter.

Måske opført af Svend Estridssøn til hustruen Ellisef. Svend var konge fra 1047 til 1076. - men snarere i Odensebispens besiddelse: Kontrol med besejlingen af Odense å, afgifter m.v.