Seden


Hospital ved Seden kirke, oprettet 1736 af oberst G.H. Brüggemann til Ulriksholm. Den 1736 opførte bygning med bolig for 2 personer, har siden 1915 ikke været benyttet til beboelse, men som brændselsrum for kirken.


Luftfotografi. Udsigt over Seden


Sprøjtehuset i Seden, beliggende ud for Mindelundsvej 31.


Seden Præstegård før nedbrydning i 1915.


Bystævnet i Seden. Billedet tilhører Erling Lykke

Intro

Seden er nævnt første gang 1412 i formen Sethenn. Navnet kommer af sæta, der betyder opholdssted.