Sdr. Vang Skole


Soldater på Sdr. Vang Skole under Anden Verdenskrig

Intro

Sdr. Vang Skole, Søndervang 32, stod færdig i 1910 og blev indviet i 1911.

Skolen på Alfavej blev bygget af Vonsild Sognekommune i 1910, da Vonsild Sognekommune på dette tidspunkt gik næsten helt ind til Agtrupvej. Ved indvielsen i 1911 var der 2 klasseværelser, en førstelærerbolig og en bolig til forskolelærerinden. Skolen blev bygget for at løse to opgaver: Aflastningen af en overfyldt Vonsild Sogneskole og afkortning af skolevejen for børnene i Sdr. Vang. Nærheden til Kolding og en lav skat gjorde området populært for tilflyttere. Kvarterets udbygning nødvendiggjorde udvidelser af skolen i 1920'erne. Skolen skiftede navn til Sdr. Vang Skole i 1930, da kvarteret blev en del af Kolding Kommune. I slutningen af 1930'erne planlagde man at udvide skolen yderligere, men på grund af besættelsen blev det planlagte byggeri ikke gennemført. Under besættelsen var Sdr. Vang Skole den eneste skole i kommunen, der ikke blev beslaglagt af tyskerne. Først i 1952 stod tilbygningerne klar til benyttelse. Sdr. Vang Skole kunne nu fremvise tidens mest moderne faciliteter: Faglokaler, gymnastiksal, svømmesal, finsk badstue, skolekøkken mv. Elevtallet var på sit højeste i 1960'erne, hvor ca. 850 elever brugte skolen. I dag er der ca. 450, der benytter skolen. Den seneste tilbygning er fra 2002. Det er en ny indskolingsfløj, der er lavet som økologisk forsøgsbyggeri.

''Publiceret''