Sdr. Randsig


Sdr Randsig (københavnergården)


Familien Sønderbys gravplads ved "Sdr.Randsig"


Familien Sønderbys gravplads ved "Sdr.Randsig"


Familien Sønderbys gravplads ved "Sdr.Randsig 2


Peder Poulsen tv og Hans Chr. Sønderby i København


Husmandsbrug udstykket fra " Sdr.Randsig" ca.1950


"Sdr. Randsig"


"Sdr. Randsig"


"Sdr.Randsig "


" Sdr, Randsig " . Laden fra 1928

Intro

"Sdr. Randsig" Sdr. Randsigvej 77 i folkemunde kaldet "Københavnergården" er oprettet 1919 af rigsdagsbud Hans Chr. Sønderby

En følge af stagnationen efter 1. Verdeskrig, var at hedeopdyrkningen og udstykningen i området gik i stå. I 1919 blev 300 tdr. land af Orten Hede, der var beregnet til husmandsbrug, solgt til rigsdagsbud (folketingsbetjent) Hans Chr. Sønderby, der oprettede et storlandbrug på den opdyrkede hede. Senere blev der tilkøbt mere mere jord så arealet kom op på 575 tdr. land.

Sønderby brugte de lange sommerferier fra Folketinget til at opdyrke de store hedearaler. Han byggede nogle store avlsbygninger, der kunne rumme avlen og den store besætning på 150 kreaturer, der efterhånden kom til.

1929 byggede han det store stuehus, der virker noget uharmonisk. Det skyldes at der blev brugt tømmer fra en nedbrydning. Byggematerialerne havde ikke den rigtige længde, derfor blev huset for smalt i forhold til højden.

Omkring 1950 blev der udstykket 5-6 husmandsbrug fra "Sdr. Randsig". I foråret 2001 blev gården solgt til sammenlægning med andre gårde, så Sønderbys livsværk er nu en saga blot.Hans Chr. Sønderby er født i Borris 24/1 1865. Han døde på "Sdr. Randsig" 31/7 1939. Hans hustru Ane Kirstine døde 4/4 1965. Begge er begravet på et familiegravsted ved foden af en gravhøj. Hans Chr. Sønderby bestemte, at det skulle være deres gravplads, dengang han købte heden.

Ane Kirstine og Hans Chr. Sønderby var hædret med kongens fortjenstmedalje i sølv og med Hedeselskabets store sølvbæger for deres indsats.

Ligesom for hedeopdyrkeren Peder Poulsen, Vittarp er der også en mindesten for Ane Kirstine og Hans Chr.Sønderby på Kongenshus Mindepark for hedeopdyrkere.

Kilde: "Varde Landsogn, Tinghøj og Søndermarken "