Sdr. Bjert Kro


Sdr. Bjert Kro - en gang i 1800-tallet.


Sdr. Bjert Kro - efter udvidelsen i 1934 med festsal til venstre i billedet og værelser på 1. sal midt i hovedbygningen.


Sdr. Bjert Kro i 2009


Sdr. Bjert Kro omkring år 1900.


Fra 1908 og frem til 2003 var der købmandsforretning i den ene ende af Sdr. Bjert Kro. Billedet er fra ca. 1970.

Intro

Sdr. Bjert Kro's historie kan dateres helt tilbage til 1759. Kroen fik sin nuværende størrelse i 1934. Ejeren havde brug for mere plads til gæster til sit eget sølvbryllup, byggede en festsal og udvidede med et par værelser.


Det første årstal, som kan sættes i forbindelse med Sdr. Bjert kro, er 1759. Ifølge tingbogen drev Knud Chr. Meincke en beværtning og havde et brændevinsbrænderi i Bjert. Han blev bl.a. tiltalt for ulovligt krohold, men han døde før han kom for retten. Året efter hans død blev hans enke anklaget for ulovligt krohold. 1854 købte Jens Jepsen Dau et stykke jord af Kirken og byggede kroen i 1855. Dette årstal kan ses på kroen. Kirken og kroen var næsten de eneste bygninger på det tidspunkt i dette område af Bjert – der var formodentligt ikke andre huse i nærheden. Kroen og Kirken I mange landsbyer ligger kirken og kroen i nærheden af hinanden. Sådan er det også i Bjert. Kirken sørger for det åndelige, hvor kroen tager sig af det mere materielle. Det gælder både ved barnedåb, konfirmationer, bryllupper og begravelser. Kroen som samlingssted Kroen har altid været et centralt mødested i Bjert. Den har gennem tiderne været sognets samlingssted, hvor man mødtes for at holde fester eller for at drøfte aktuelle spørgsmål. Krostald og hestestald Helt ud mod Gl. Bjært og vest for Havevej lå en staldbygning, der var delt i to stalde af en mur i midten. Mod syd lå krostalden, og mod nord lå hestestalden. I krostalden kunne gæster få opstaldet hestene, mens de kunne nyde mad og drikke på Kroen. Det var også muligt at overnatte. At rejse med hestevogn tog lang tid, og en overnatning var nogle gange nødvendig. Hestene havde naturligvis også brug for pauser. I hestestalden havde kromandens hest en bås, og der gik ofte en gris, som senere blev slagtet og serveret på kroen. Både krostalden og hestestalden blev bygget af kroejer Eriksen, og fjernet af kroejer Schmidt omkring 1956 – 58. Udenfor kroen Rundt omkring kroen var der marker – også ned mod Sdr. Bjert Kirke, hvor Rosenvænget nu er bebygget. På kroens p-plads og øst for Havevej, havde kroen en stor køkkenhave. Man forsøgte at være selvforsynende med så mange råvarer som muligt. Gl. Bjært og Binderupvej var grusveje. Sparekasse Den 10. marts 1867 åbnede Sdr. Bjært og Omegns Sparekasse i kroen. Den havde i mange år en fast ugentlig åbningsdag. Der blev også lavet et stort indbygget pengeskab. Døren til dette pengeskab er bevaret og kan stadig ses på kroen, hvor Sparekassen havde til huse helt frem til 1950, hvor den flyttede til Frands Brødsgårds hus på Havevej nr. 32. Senere blev der bygget en lille tilbygning på husets nordlige gavl. Frands Brødsgård var Sparekassens dygtige bogholder frem til 1963, hvor han blev påkørt af en bil og døde kort tid herefter. Bageri I 1870 blev et bageri bygget til kroen. Den senere driftige kroejer Eriksen bagte ikke bare brød til kroen, men også til salg rundt i sognet. Han anskaffede hest og vogn, så en brødkusk kørte landtur, hvor brødene blev leveret til kunderne. Den efterfølgende ejer, Ejner Schmidt lukkede bageriet – formentlig nogenlunde samtidig med, at han fjernede hestestalden i slutningen af 1950’erne. Bageriet lå ca. der, hvor der er reception i dag. Købmandsbutik Johs. Eriksen etablerede købmandsforretning umiddelbart efter købet af kroen i 1908. så helt frem til 1969 drev kroejerne både kro og købmandsbutik. I 1969 købte Tage Andersen købmandsbutikken. Han lavede flere moderniseringer, inden han solgte den i august 1998 til Johnny Brahe og Arne Hougaard. De lavede delikatesse i købmandsbutikken. Det var tanken, at kroen og købmandsforretningen skulle integreres og fik navnet: Sdr. Bjert Købmandsgård A/S, men delikatessen bliver allerede lukket året efter i 1999. Kilder: Kolding Ugeavis. 3. juli 1996 Folkebladet Sydjylland 30. oktober 1984, 20. januar 1993, 18. juni 1998 og 28. november 1998. Johnny Brahe. Arne Hougaard.


Kroens ejere 1855 – 1856: Jens Jepsen Dau ejer kroen 1855 – 1908: Der var 6 forskellige ejere. 1908 – 1956: Den mest kendte af kroejerne gennem tiderne er Johannes Eriksen, der ejede den i 48 år. Udover kroen drev han også bageri og købmandsbutik. Han var en meget respekteret kromand, der håndterede krodrift og spiritusbevilling så eksemplarisk, at han fik den bevilliget af sognerådet på livstid. Han udvidede kroen i flere omgange. Først byggede han karnappen til i midten med værelser oven på. I 1934 udvidede Eriksen kroen med den en stor festsal for at få plads til gæsterne til eget sølvbryllup den 8. august 1934. I købmandsafdelingen blev loftet i butikken hævet, og så blev det store pakhus i træ i 3 etager bygget ud mod Binderupvej – til opbevaring af varer. Her var også korn- og saltlager. 1956 - 1962: Ejner Schmidt købte både kroen og købmandshandel. Han byggede en lejlighed oven på købmandsbutikken til sig selv med familie. 1962 – 1980: Kroen havde 5 forskellige ejere. Kroen var inde i en dårlig periode og sygnede hen. Der kom kun få gæster på kroen. 1980 - 1992: Laila og Pierre Schmidt. De renoverede den i 1980. Stoppede i 1992, da de måtte indse, at det ikke kunne løbe rundt. 1993: Johnny Brahe forsøgte at bevare kroen ved salg af folkeaktier. Det var en forudsætning, at der blev tegnet aktier for 500.000 kr., men der blev kun solgt aktier for 300.000 kr., så projektet mislykkedes. 1995: Johnny Brahe købte kroen på tvangsauktion for 595.000 kr. Han renoverede salen, køkkenet, toiletterne og andre lokaler, så kroen igen kunne åbne og modtage gæster. Lørdag den 27. maj 1995 var man klar til at vise den flotte nyrenoverede kro frem ved en reception. 1998: Johnny Brahe solgte den ene halvdel af kroen til Arne Hougaard, og sammen købte de købmandsbutikken. De ejede nu kro og købmandsbutik i fællesskab. De renoverede og ombyggede kroen og købmandsbutikken yderligere. I købmandsbutikken blev der også indrettet delikatesse. 1999: Johnny Brahe solgte sin halvdel af kroen, købmandsforretning og delikatesse til Arne Hougaard, som yderligere renoverede kroen. Delikatessen blev nedlagt. 1999 - 2005: Kroen og købmandsbutikken drives af Sønder Bjert Købmandsgård - dog med svingende resultater. 2003: Købmandsbutikken nedlægges på grund af svigtende resultater. 2003: Efter 2003 drives der kun krovirksomhed i bygningerne. 2003: Kroen står færdigrenoveret. Den gamle krostue, Kaffen og receptionen blev nyindrettet, og der blev indrettet syv moderne værelser på 1. sal. 2005- : Krovirksomheden bortforpagtes den 1. maj 2005 til Thorbjørg Anna Stefansdottir – i daglig tale også kaldet Toppa og Odin.