Sct. Sørens Kirke


Akvarel af Sct. Sørens Kirke. Skanderborg Museum.

Intro

En kæmpe tårn, der står for sig selv med en kirke lidt derfra er lidt mærkeligt. Men den nuværende Sct. Sørens kirke viser spor af, at den engang var en stor valfartskirke, hvor folk kom til fra nær og fjern.

Når man i dag ser Sct. Sørens Kirke, kan det være vanskeligt at forestille sig dens fordoms storhed. Man kan måske endda forundres over dens lidt besynderlige udseende med et fritstående tårn øst for kirkeskibet.
Gammel Rye Kirke er et eksempel på, hvordan en bys betydning afspejler sig i kirken. Den første stenkirke fra 1100-tallet lignede egnens andre kirker og var bygget af marksten. I løbet af middelalderen ændrede byens og kirkens status sig. Blandt andet på grund af Sankt Sørens hellige kilde, som folk valfartede til. Også det nærliggende Øm Kloster, som efterhånden voksede til at blive et af de største og mest betydende klostre i Jylland, var med til at styrke byens status.
Økonomien og handelen blomstrede fra 1400-tallet frem til 1600. Rye var en vigtig by, som måske havde status af købstad. I 1400-tallet blev en række vigtige byggeprojekter startet. Der kom blandt andet to ekstra korsarme til kirken. I dag står der kun fire fag af den storslåede bygning tilbage.
I en periode fra 1560 til 1687 lå i Rye et birketing, hvor der både blev afsagt og eksekveret domme. Det afspejler sig stadig i navne som "Galgebakken", "Stejlehøj" og "Kophøj". Rye har fået en plads i Danmarkshistorien, da Sct. Sørens kirke i Rye i 1534 var skueplads for det skelsættende valg af Hertug Christian af Slesvig til konge af Danmark med navnet Christian 3. Med dette valg bekræftedes den lutherske reformation, som brød den katolske kirkes magt i Danmark. Valget af Christian 3. blev også indledningen til den borgerkrig, der kaldes Grevens fejde.