Sct. Norberts Kirke


Skt. Norberts Kirke, o. 1970.


Procession i anledning af Skt. Norberts Kirkes indvielse den 20. juli 1924.


Skt. Norberts Kirke - interiør 1987. Fotograf: P.A. Lunding.


Sct. Norberts kirke, 1924-1930


Sct. Norberts kirke, 1924-1927

Intro

Den katolske menigheds kirke i Vejle, Sct. Norberts Kirke, Fjellegade 2, blev indviet den 20. juli 1924.

Vejles katolske menighed blev stiftet i 1904 af to præmonstratenserpræster fra ordenens abbedi, Averbode i Belgien. Gudstjenesterne blev i begyndelsen afholdt i et kapel, indrettet i en tidligere hestestald tilhørende apoteker Hans Daugaard, Løveapoteket. Den katolske menighed stod de følgende år bag opførelsen af en skole og et hospital og i årene 1922-24 bygningen af en egentlig kirke.

Sct. Norberts Kirke er treskibet med et stort hovedskib og to forholdsvis smalle sideskibe. Bygningen, der er tegnet af arkitekt Fr. Wipfler, er opført i røde mursten med rødt tegltag. Byggestilen er tillempet gotisk.Det var en af menighedens første præster, biskop Josef Brems, der foretog indvielsen den 20. juli 1924.

Inventaret er dels fra kirkens opførelse i 1920’erne, dels fra en nyindretning af kirken i 1962-65. Alterpartiet fik således sin nuværende udformning i 1965. Egetræsbordet har udskårne relieffer med evangelistsymbolerne og Kristus som motiv. De er udført af den belgiske billedskærer Gustaaf Goethyn. Alterprydelsen er et bronzekrucifiks. Bag alterbordet findes tabernaklet i form af et vægskab, hvis låge er en keramisk mosaik med små kors, udført af pastor W. Wuyts.

Prædikestolen er en enkelt udformet læsepult af jern, forsynet med fire vævninger i liturgiske farver. Orglet med 11 stemmer er bygget i 1939 af Marcussen & Søn, Åbenrå. På kirkens vægge er ophængt malerier med de 14 korsvejsstationer, udført 1998 af Adolf Meister. Ved 100 års jubilæet i 2004 skænkede Averbode Kloster i Belgien Vejlemenigheden en skulptur af kirkens værnehelgen, Sankt Norbert. Den er i bronze, udført efter et udkast af pastor Nis Smidt.

Den katolske menigheds aktiviteter har med kirke, skole og hospital sat et markant præg på kvarteret omkring Blegbanken. Desuden har de seneste årtiers udenrigspolitiske omvæltninger betydet en øget deltagelse i det kirkelige liv af først vietnamesere og tamiler og i 1990’erne flygtninge fra det tidligere Jugoslavien.

Henvisning:

Kirkerne i Vejle, Danmarks Kirker. (red.) Ebbe Nyborg. Nationalmuseet 2005

www.sct-norberts-kirke.dk