Sct. Nicolai Kirke


Sct. Nicolai Kirke set fra Rendebanen. I forgrunden går Bredgade.


Sct. Nicolai Kirke set fra Kirkestræde. Til højre i billedet kan man lige skimte kapellets indgang. Omkring 1930 blev Torvegade på grund af øget trafik ført lige igennem til Katrinegade, hvorved Kirkestræde forsvandt.

Intro

Sct. Nicolai Kirke hed Kolding Kirke indtil 1925, da Kristkirken blev bygget. Kolding Kirke stammer fra slutningen af 1200-tallet. Den blev udvidet i midten af 1700-tallet og helt ombygget 1885-1886 efter tegninger af kgl. bygningsinspektør L. A. Winstrup

Kirkestolene i koret er fra middelalderen. Prædikestolen og altertavlen er skænket til kirken af lensmanden på Koldinghus Caspar Markdaner o. 1600.
19. marts 1945 var der schalburgtage (sabotage udført af nazisternes danske håndlangere) mod Kolding Vagtværns bil, der stod parkeret ved Rådhuset. Eksplosionen ødelagde korets glasmalerier. Nye blev fremstillet af professor Kræsten Iversen, disse blev indviet i 1950 i forbindelse med kirkens 700 års fødselsdag.
På kirkens nordside ud mod Adelgade er der en sandstenstavle fra 1591. Den er sat op af lensmand Caspar Markdaner og har oprindelig (før 1728) siddet på kirkens benhus, det var der, hvor man opbevarede skeletdele fra sløjfede grave.
Teksten på tavlen er både tysk og latin. Der står oversat til dansk: "Træd frem, du verdensvise dér sig: hvem er tjener og herre her? Er af jord og støv vi ej hver og en så lær os andet af disse ben Stands din gang, vandringsmand Hvis du er god, så dø for at leve Men hvis du er ond, så lev for at dø" Nederst på tavlen ses Caspar Markdaners våben og tallet 1591 mellem til venstre et våbenskjold med dødningehoved og til højre en ligbåre med to korslagte spader. På kirkens nordside findes desuden et mindesmærke for Treårskrigen 1848-50. Billedhuggeren Andreas Paulsen har tegnet bronzerelieffet. På tavlen er indgraveret: "MINDE OM KAMPENE I OG VED KOLDING D. 20 & 23 APRIL 1849."


Inskription: Minde om Kampene i og ved Kolding 20. & 23. april 1849.
Andreas Paulsen har fremstillet en scene fra gadekampene under Treårskrigen 1848-1850. Relieffet viser en situation med en såret soldat, der er sunket sammen på jorden. En ung kvinde bøjer sig over ham, en anden soldats blik er rettet mod den faldne, men også mod det i centrum anbragte barn. Begge griber de efter fanen, som for at kæmpe videre. Relieffet er udført i en komposition, der udtrykker både det følsomme og det dramatiske.
Sankt Nicolai Kirke rummer en række fine middelalder gravsten og mindetavler.


Nicolaiplads nr. 2 blev renoveret i 2003.
Bygningen har referencer til Manierismen, men der er lån fra flere tidsperioder. Dette hus er et forunderligt eksempel på en leg med mange detaljer og materialer som farvede mursten, sandsten, hvidpudsede flader mm. Murstens ornament bånd, trappeformet gesims bånd, små tårne med spir på konsoller. I stueplanet ses hvor fint en renovering respekterer det oprindelige skabte.