Sct. Johannes Kirke i Vejle


Sct. Johannes Kirke, 2008. Fotograf: Ib Meinhardt.


Rejsegilde for Sct. Johannes Kirke den 25. november1939.


Koret i Sct. Johannes Kirke, 1940'erne. Kalkmaleriet med dommedagsmotiv er udført af maleren Ole Søndergaard i 1943. Fotograf: Johs. Wolthers


Præsteindsættelse i Sct. Johannes Kirke den 19. maj 1947. Provst H. Elmelund th. oplæser kaldsbrevet for pastor Johannes Mosumgaard. Fotograf: Oskar Jensen.

Intro

Sct. Johannes Kirke i Vejles vestlige bydel blev indviet den 28. september 1941. Det folkerige arbejderkvarter, der hidtil havde hørt under Sct. Nicolai og Vor Frelsers Kirke, fik hermed opfyldt et længe næret ønske om at blive et selvstændigt sogn.

Alter
Alterbordet fra 1941 er af munkesten. Altertavlen er et trefløjet egetræsskab med oliemalerier, udført af Ole Søndergaard og Viktor Steensgaard. I midterfeltet er motivet Jesus på korset flankeret af to nutidige persongrupper - troende og skeptikere. Sidefelterne har afbildninger af de 12 apostle. Ole Søndergaard udførte også et stort kalkmaleri i apsis med Dommedagsmotiv.

Døbefont
Døbefonten, hvis udformning har inspiration fra 1200-tallets Gotland, er af grå sandsten. Den er fra kirkens indvielsesår og udført af stenhugger Krogh.

Prædikestol
Prædikestolen, tegnet af arkitekt Lønborg-Jensen, har med sine mange udskæringer, fem arkadefag og hjørnesøjler en del træk fra dansk renæssancestil.

Orgel
Orglet med 31 stemmer er bygget af Th. Frobenius & Co. Både orgel og pulpitur er tegnet af Mogens Koch, og regnes for et af hovedværkerne i dansk orgelarkitektur.

Klokker
Der var ikke penge til anskaffelse af klokker inden kirkens indvielse, så det blev nødvendigt at låne en klokke fra Sct. Nicolai Kirke. Kort efter Befrielsen blev der gennem en folkeindsamling råd til to klokker, der blev taget i brug den 6. april 1946. Den ene - Fredsklokken - er Vejles største kirkeklokke med en vægt på over et ton. Der er en særlig bestemmelse knyttet til denne klokke - den må ikke ringe, hvis der er krig eller ufred i Danmark


Indbyggertallet i Vejles vestlige bydel voksede voldsomt i begyndelsen af 1900-tallet, og det var efterhånden svært for præsterne ved Sct. Nicolai og Vor Frelsers Kirke at overkomme det kirkelige arbejde. Derfor havde byrådet i 1919 reserveret en 6.600 kvadratmeter stor grund ved Boulevarden til opførelsen af en ny kirke.

Der var egentlig knyttet den betingelse til grunden, at byggeriet skulle indledes inden for 10 år, men da det ikke lykkedes blev fristen forlænget med yderligere 10 år. I januar 1935 blev en komité nedsat "for rejsning af en kirke i vestre bydel", og man forfattede en tryksag - "Vejle Kirkesag", der blev udsendt til alle byens husstande.

En efterfølgende indsamling indbragte 90.000 kr. og med et tilskud fra stat og kommune var finansieringen på plads. Grundstensnedlæggelsen fandt sted den 20. maj 1939.


Henvisning:

Læs mere om Sct. Johannes Kirke på Vejle Wiki Sct. Johannes Kirke

Træk af Sct. Johannes Kirkes historie 1941-1991, Vejle 1991.

Kirkerne i Vejle, Danmarks Kirker. (red.) Ebbe Nyborg. Nationalmuseet 2005

www.sct-johannes-vejle.dk


En af 1930'ernes mest benyttede kirkearkitekter, Harald Lønborg-Jensen, var blevet udpeget til at tegne kirken, og hans første forslag var ret utraditionelt med tårnet mod nord og apsis mod syd. Det blev dog på den endelige tegning ændret til den sædvanlige øst-vest retning, og Sct. Johannes Kirke blev herefter opført i helt traditionel "landsbykirkestil".

Den hvidkalkede kirke med rødt tag, apsis, kor, skib, tårn og et sideskib mod nord er en blanding af romanske og gotiske elementer. Der er plads til 350 kirkegængere.


I 1991 blev der bygget et menighedshus - Johanneshuset - med konfirmationslokaler og kontorer nordøst for kirken. Det er tegnet af arkitekt N.E. Steensen.