Sct. Jacobi kirke


Sct. Jacobi kirkes gotiserende spir fra 1869 rejser sig over Varde bys tage. Foto: Mariann Ploug. Museet for Varde By og Omegn.


Sct. Jacobi kirkes tårn. Foto: Jannie Uhre Ejstrud, 2009. Museet for Varde By og Omegn


Kirkepladsen i Varde. Tidligere omkransedes kirken af kirkegården. Foto: Jannie Uhre Ejstrud, 2009. Museet for Varde By og Omegn

Intro

Den smukke romanske kirke med gotisk tårn har stået model til en del

Bygningen

Den smukke romanske kirke med gotisk tårn har stået model til en del. Den har overlevet bondeopløbet i 1439, Grevens fejde i 1534 og to større bybrande, men selvom den har undergået større istandsættelser undervejs er kernen den oprindelige. Kirken, der ligger midt i Varde by, rummer flere interessante stykker kirkekunst. Foruden en særegen døbefont er der blandt inventaret nogle fremragende stykker træskærerarbejde.

Kirkens skib, kor og apsis er romanske (omkring 1150-1225). Tårnet er fra senmiddelalderen. Fra 1810 til 1869 var der en kuppel i toppen, hvorefter tårnet fik sit nuværende spir. Kirkens to lange korsarme er bygget til i 1809-12. I forbindelse med de to store bybrande i 1551 og 1590 blev kirken stærkt beskadiget og måtte under omfattende renovering.

Indtil omkring 1810, hvor der anlagdes ny kirkegård vest for kirken, omkransede kirkegården kirken hvor der nu er torv.


Maren Nielsdatters gaver

Hovedparten af kirkens interiør er fra efter den sidste storbrand. Herunder den fantastisk detaljerede altertavle fra 1616. Altertavlen blev doneret til kirken af borgmester Otto Rasmussen og hans hustru Maren Nielsdatter til minde om borgmesterens første hustru, Karen. Øverst sidder Jesus på en regnbue med fødderne hvilende på jorden og under ham står tre nøgne hermer, en mand flankeret af to kvinder. Altertavlens nederste vinger rummer givernes våbenskjold og udskårne portrætter, til højre Maren Nielsdatter med perlekæde og til venstre Otto Rasmussen med fipskæg.

Altertavlens otte malerier, som er fra 1710 og udført af Hans Poulsen fra Ribe, har motiver fra Jesu livsforløb. De forestiller (nedefra til venstre) Jesusbarnet der bades, Nadveren, Bønnen i Getsemane, Kristus foran Kajfas, Kristus på korset, Opstandelsen, Piskningen og Vandringen til Emmaus.

Verdens sprog i Varde

Også prædikestolen fra midten af 1600-tallet er et smukt stykke træskærerarbejde. På prædikestolen ses initialskjold for stolens giver, igen Maren Nielsdatter. Som noget ganske usædvanligt er der på stolen samt himlen gengivet det samme bibelcitat på dansk, græsk, latin, tysk, hollandsk, hebræisk, kinesisk, japansk, engelsk, arabisk og koptisk. Tavlens relieffer i alabast er udført i Mecheln og viser Kristi lidelseshistorie. På prædikestolens postament ses nogle uhyggeligt udseende vrængemasker. I toppen af himlen sidder Kristus med sejrsfane på en jordklode.


Døbefont i malm

Kirkens døbefont fra 1437 er en sjælden malmfont. Malmfonte ses også i Ribe Domkirke og Ølgod kirke, men er ellers usædvanlige. Sct. Jacobi-fonten, der er udført af Niels klokkestøber, har som fod fire unge mænd, der bærer kummen på skuldrene. På kummen ses en indskrift, der udover årstal og navnet på fonteskaberen angiver, at fonten er indviet til Jomfru Maria og Sct. Josef. Iblandt bogstaverne er indsat pilgrimstegn.


Kilder

Kirkerne i Varde og Esbjerg. Danmarks Kirker, Ribe Amt. Nationalmuseet.