Schleppegrellsgade


Generalmajor Frederik Adolph Schleppegrell


"Spanske ryttere " ved Købmand Aksel Brøndum's butik, Schleppegrellsgade 61, Aalborg. Lastbilen kører på Kastetvej. Under undtagelsestilstanden i august 1943 blev nogle af Aalborgs gader spærret af med "spanske ryttere " af tyskerne

Intro

Gaden blev navngivet den 28.08.1911 på opfordring fra proprietær/kreaturhandler A. H. Dencker på "Gammel Kastet" over hvis jord gaden løb. Dencker ansøgte om "at den ud for Ryesgade og parallelt med denne liggende Gade maa faa Navnet "Schleppegrellsgade.".

Gaden er som flere af de nærliggende gader opkaldt efter betydningsfulde lokaliteter og personer fra de Slesvigske Krige. Gaden her har således navn efter general Frederik Adolf Schleppegrell (1792-1850). Han blev født i Norge, men var i en årrække ansat ved garnisonen i Aalborg, hvor han blev gift med baronesse Juel-Rysensteen, som var født på Lundbæk ved Nibe. Schleppegrell udmærkede sig under De Slesvigske krige bl.a. ved slagene ved Dybbøl og Fredericia i 1848 og 1849, han faldt ved et rytterangreb ved Isted i 1850.

Aalborg byrådsforhandlinger 163/1911-12* Jensen s. 19 GTL Salm.