Schackenborg slotskro


Schackenborg Slotskro. Foto: Henrik J. Møller

Intro

Schackenborg slotskro er en endnu aktiv kro i Møgeltønder. Den har tætte forbindelser til Schackenborg Gods.

Schackenborg Slotskro har en lang historie. Den nuværende kro og kørelade er opført i 1861 efter storbranden i Slotsgaden, men der har været kro på stedet siden be-gyndelsen af 1700-tallet. Slotskroen lå meget strategisk placeret lige over for det senere nedrevne ting- og arresthus fra 1734, hvor der kom mange folk forbi. Kroen var i mange år privatejet og blev først i 1907 overtaget af greverne på Schackenborg Slot. Siden da har Slotskroen været forpagtet ud.

Efter 1978 blev Prins Joachim formelt ejer af Schackenborg Gods og dermed også Slotskroen. Den hidtidige forpagter Børge Kolbeck fortsatte uændret med at drive kroen videre, og gennemførte i 1978 også en større ombygning og modernisering af kroen. Køreladen blev indrettet til restaurant, og der blev bygget et nyt køkken nord for laden. I 2000 overtog familien Brøchner-Mortensen drif-ten af kroen, og i 2001 blev Dorthe og Søren Christensen nyt bestyrerpar. I 2001 blev Slotskroen igen moderniseret for et større millionbeløb. Antallet af værelser blev derved udvidet fra 12 til 25, og der blev indviet nye konferencelokaler. Køkkenet blev moderniseret, og der blev åbnet en dør ud til baghaven nord for kroen. I 2001 blev der også indrettet et nyt kaffestuehus med seks værelser, det hele i asiatisk stil og efter ide fra daværende Prinsesse Alexandra.

I 2002 blev Christian Bak ny køkkenchef. Han blev også kendt af mange i et TV-Syd program med titlen ”Mad med mere”, hvor han demonstrerede at god mad ikke er svær at lave. I 2002 tog også Prins Joachim initiativet til en maleriudstilling i Slotskroen med titlen ”Lyset over marsken”. Her gav den kendte maler Ulrik Hoff fra Charlottenlund sit bud på en nutidig kunstnerisk fortolkning af den enestående natur i Tøndermarsken og Vadehavet. Under ferniseringen af udstillingen blev der spillet svingende jazzmusik, der kom op mod 3.000 besøgende og næsten alle kunstværker blev solgt.

I 2004 blev Slotskroen solgt til det nye selskab Schackenborg Slotskro A/S, som også Prins Joachim er medejer af. I 2008 opkøbte selskabet Vesterkroen i Møgeltønder og lagde den gamle kro under Slotskroen. Den får i fremtiden status som en mere folkelig filial med lavere priser på over-natning, bespisning og ophold for selskaber. Den nuværende forpagter af Schackenborg Slotskro er Henning Kohl, og han står også for driften af kantinen hos Skattecenter Tønder, og leverer mad til skolen og børnehaven i Møgeltønder. Schackenborg Slotskro er således i dag mere driftig end no-gensinde før.

Forfatter: Henrik J. Møller

Litteratur:
Henrik J. Møller: Schackenborg Slot før og nu