Schackenborg Slotspark


Slotshaven syd for Schackenborg Slot i Møgeltønder. Foto: Henrik J. Møller

Intro

Slotsparken syd for Schackenborg Slot er en park med offentlig adgang.

Slotsparken syd for Schackenborg Slot blev anlagt af enkegrevinde Sophie Dorothea Schack og kaldtes oprindeligt Sønderhaven. Her havde tidligere været landbrugsjord, men da grevinden fik ideen til parken, blev jorden til bøndernes store utilfredshed inddraget til formålet. Samtidig med parkens anlæggelse, blev også hele Slotsgaden mellem slottet og Sønderbyen anlagt, og her kunne slottets forskellige håndværkere og ansatte bo. Slotsparken findes beskrevet i kilder fra 1741, og beskrives således: Lige overfor porthuset var der en meget flot trælåge ind til parken. Selve parken var opdelt i en nord-syd akse og i midten længst mod syd fandtes den lille høj, Karolinehøj, med et lysthus med form som et tårn. Der gik dog ikke længe før Slotsparken blev markant ændret. I 1750erne blev Slotsparken nemlig omdannet til et fransk anlæg med store lindealléer og et ottekan-tet lysthus på den lille høj, Karolinehøj. Omkring 1800 blev slotsparken udvidet mod syd med nå-letræsbeplanting

I mange år var Slotsparken forbeholdt den grevelige familie på slottet, men efterhånden blev den også åben for befolkningen i Møgeltønder. I 1970 overtog Tønder Kommune administration og pasning af parken til gengæld for at den permanent står åben for offentligheden. Efter Prins Joachims overtagelse af Schackenborg er der også blevet afholdt forskellige koncerter og kulturelle arrangementer i parken. I 2007 gennemgik Slotsparken en større fornyelse, hvor mange at de gamle oprindelige elementer blev draget frem igen. Det er planen at denne gradvise ændring også skal fortsætte i de kommende år.

Forfatter: Henrik J. Møller

Litteratur:
Henrik J. Møller: Schackenborg Slot før og nu