Saxenhøj


Fra administrationens kontor i hovedbygningen. Tv. inspektøren.


Gruppebillede fra Anstalten med personale og indsatte.


Parti fra porten og hovedbygning - Runddelen i baggrunden.


Porten set fra Runddelen med indsatte på vej til arbejde.


Anstalten under opførelse.


Kaffepause under uniformeret opsyn.


Anstalten set fra luften


Saxenhøj i dag

Intro

Maribo Amst Tvangsarbeidsanstalt-,Arbeids- og Daareanstalt blev oprettet 1866. Anstalten blev en kombinationsanstalt for "arbejdslemmer, tvangsarbejdere, idioter og sindssyge. Anstalten skiftede i 1976 navn til Saxenhøj.

Anstalten ved Sakskøbing (Lillemark) blev åbnet i 1866 på Baroniet Guldborglands jorde. Lensgreve Rosenørn Lehn havde stor andel i realiseringen. Han blev anstaltens første bestyrelsesformand og fortsatte i flere perioder herefter som medlem af bestyrelsen. H.H. Hansen blev ansat som inspektør. Han blev i 1982 efterfulgt af svigesønnen Rasmus Nielsen. Nielsens søn Poul Gerner Nielsen afløste faderen i inspektørembedet og dennes søn Thor Gerner Nielsen var inspektør fra 1960. Det officielle navn ”Maribo Amts Arbeids-, Tvangsarbieds- og Daareanstalt”. Ikke alle kommuner i Maribo Amt stod bag anstaltbyggeriet. Det oprindelige panoptikon bygeri findes i dag og er fortsat i brug. Anstalten skulle løse en række opgaver som de lokale fattiggårde ikke kunne magte. Der blev indrettet afdelinger (m/k) for mennesker med sindslidelser, en arbejdsafdeling og en tvangsarbejdsafdeling (det sidste typisk straf for vagabondering eller lediggang) Det særdeles arbejdskraftkrævende landbrug betød indvandring af mange landarbejdere til Lolland og Falster. Den ”ubrugelige” del af den arbejdskraft skulle ”bortskaffes” Efter kommunalreformen i 1970 blev anstalten, nu Saxenhøj, overtaget af Storstrøms amt. Ved seneste kommunalreform af Guldborgsund kommune. Saxenhøj består aftre institutioner: Bo- og støttecenter, forsorgshjem og en social virksomhed.